Zapisnik sa eksplanatornog sastanka za Poglavlje 28

Beograd, 5.decembar 2015.godine-

Za Poglavlje 28 eksplanatorni sastanci su održani 4. i 5. decembar 2015.godine.

Ceo zapisnik možete pročitati OVDE..