Ponovo odbačena krivična prijava Lidije Valtner

Beograd, 28. april 2018. godine – Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu ponovo je odbacilo krivičnu prijavu novinarke lista “Danas” Lidije Valtner koju je podnela protiv tri osobe zbog navodnog ugrožavanja sigurnosti 31. maja 2017. tokom inauguracije predsednika Republike ispred Doma Narodne skupštine. Njenu prijavu tužilaštvo je odbacilo prvi put zajedno sa krivičnim prijavama još šest osoba u novembru prošle Continue reading Ponovo odbačena krivična prijava Lidije Valtner

Izveštaj o dodeljenoj pomoći u Republici Srbiji 2015.

Beograd, 27. oktobar 2015. – Kontrola državne pomoći u Republici Srbiji uspostavljena je donošenjem Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 51/09 – u daljem tekstu: Zakon), Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13, 119/14 – u daljem tekstu: Uredba) i Uredbe o načinu i postupku prijavljivanja državne Continue reading Izveštaj o dodeljenoj pomoći u Republici Srbiji 2015.

Posted in RSS

Građanski nadzor privatizacije medija u Srbiji-Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Beograd, decembar 2016. godine – Publikacija je sastavljena od pet izveštaja: “Privatizacija medija- još jedno saplitanje o isti kamen”, “Građanski izveštaj o privatizaciji medija “, ” Rezultati i otvorena pitanja o privatizaciji medija “, ” Problemi privatizacije u medijskoj delatnosti “, ” Privatizacija, civilno društvo i šta dalje? “. Ceo izveštaj možete pročitati OVDE.

Izveštaj o dodeljenoj pomoći u Republici Srbiji 2014.

Beograd, 27. novembar 2016. – Kontrola državne pomoći u Republici Srbiji uspostavljena je donošenjem Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 51/09 – u daljem tekstu: Zakon), Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13, 119/14 – u daljem tekstu: Uredba) i Uredbe o načinu i postupku prijavljivanja državne Continue reading Izveštaj o dodeljenoj pomoći u Republici Srbiji 2014.

Posted in RSS

Izveštaj o skriningu za Poglavlje 28- Srbija

Beograd, 15. jun 2016.godine – Pravne tekovine o zaštiti potrošača i zdravlja sastoje se od regulatornih mera, preporuka državama članicama, koordinacije i pomoći u aktivnostima država članica, uključujući i finansijsku podršku. Poglavlje pokriva interese građana kada je reč o potrošačkoj politici, pre svega u pogledu bezbednosti i ekonomskih interesa, i o javnom zdravlju. Eksplanatorni skrining je održan 4. i 5. decembra Continue reading Izveštaj o skriningu za Poglavlje 28- Srbija

Posted in RSS

Pregovaračka pozicija Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji za pregovaračko Poglavlje 5 – Javne nabavke

Beograd, 22. mart 2016. godine –  Republika Srbija prihvata tekovine Evropsknje unije u Poglavlju 5 – Javne nabavke i biće u poziciji da ih u potpunosti sprovede do stupanja u članstvo onako kako one glase na dan 13. maja 2014. godine. Republika Srbija će sprovesti preostale pravne tekovine, tj. tekovine nastale nakon podnošenja ove pregovaračke pozicije, do stupanja u članstvo Continue reading Pregovaračka pozicija Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji za pregovaračko Poglavlje 5 – Javne nabavke

Posted in RSS

Izveštaj o mogućem uticaju institucija javnog sektora na medije kroz plaćanje usluga oglašavanja i marketinga

Beograd, 18. decembar 2015. godine – Na osnovu fenomena koji su prikazani u izveštaju, Savet za borbu protiv korupcije zasnovao je svoje zaključke o koruptivnoj prirodi ugovaranja usluga oglašavanja i marketinga sa posebnim osvrtom na mogući uticaj institucija javnog sektora na pružaoce tih usluga. Ceo izveštaj možete pročitati OVDE.

Posted in RSS

Zajednička pozicija Evropske Unije za Poglavlje 32

Beograd, 3. decembar 2015. godine- Pozicija Evropske Unije zasnovana je na njenoj opštoj poziciji za Konferenciju o pristupanju Srbije , i podleže pregovaračkim načelima koja su u njoj potrđena, a posebno : -da nijedno mišljenje koje izrazi bilo koja strana o nekom pregovaračkom poglavlju, neće ni na koji način uticati na poziciju koja bi mogla biti zauzeta u ostalim poglavljima; -da Continue reading Zajednička pozicija Evropske Unije za Poglavlje 32

Posted in RSS

Izveštaj o skriningu za Poglavlje 8- Srbija

Pravne tekovine EU u oblasti konkurencije obuhvataju politike ispitivanja povreda konkurencije, kontrole koncentracija i kontrole državne pomoći. Pravne tekovine EU u ovoj oblasti obuhvataju pravila i postupke za borbu protiv antikonkurentskog ponašanja privrednih društava (restrktivni sporazumi između privrednih društava i zloupotreba dominantnog položaja) i kojima se vlade sprečavaju da dodeljuju državnu pomoć koja narušava konkurenciju na unutrašnjem tržištu. Kada je Continue reading Izveštaj o skriningu za Poglavlje 8- Srbija

Posted in RSS