Sloboda izbora jezika komunikacije

Beograd- Mediji moraju imati slobodu da plasiraju svoj sadržaj na jeziku koji sami odaberu  Medijska regulativa Srbije tretira pitanje jezika sa dva aspekta – zaštite nacionalne kulture od preteranog upliva sadržaja na stranim jezicima i zaštite prava nacionalnih manjina da budu informisani na svojim jezicima. U odnosu na prvo, Zakon o radiodifuziji nalaže radio i TV stanicama da program (osim Continue reading Sloboda izbora jezika komunikacije

NDNV: Problemi manjinskih medija brojni ali ispod radara javnosti

18. februar 2018. godine- Manjinski mediji ostaju „ispod radara“, javnost ne zna za njihove problem, iako su oni brojni, očev od stalnih političkih pritisaka, mizernih plata, besparice, cenzure i autocenzure, smanjivanja publike zbog velike emigracije mladih ljudi, slabog novinarskog kadra, navodi se u istraživanju “Informisanje na jezicima nacionalnih manjina – na sporednom koloseku” koje je sprovelo Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV). “Ne Continue reading NDNV: Problemi manjinskih medija brojni ali ispod radara javnosti

UNS: Nova Srbija da omogući rad novinarima

Beograd, 09. februar 2018. godine- Udruženje novinara Srbije (UNS) protestuje što je dopisniku „Večernjih novosti“ Alemu Rovčaninu juče bilo zabranjeno da izveštava sa Izborne skupštine Nove Srbije u Prijepolju i traži od ove stranke da ubuduće omogući nesmetan rad i izveštavanje novinarima. Kako je Rovčanin rekao UNS-u, juče ga je, na ulazu u salu gde je bila Izborna skupština, obezbeđenje Continue reading UNS: Nova Srbija da omogući rad novinarima

Skup: Mediji na jezicima manjina u velikim problemima

Beograd, 25. januar 2018. godine- Stalni politički pritisci, mizerne plate, besparica, cenzura i autocenzura, jezičke barijere i smanjivanje publike zbog emigracije mladih ljudi kao i slab novinarski kadar, najveći su problemi s kojima se suočavaju mediji na jezicima nacionalnih manjina, rečeno je na konferenciji “Informisanje na jezicima nacionalnih manjina na sporednom koloseku”. Glavni urednik sajta Autonomija na mađarskom jeziku i Continue reading Skup: Mediji na jezicima manjina u velikim problemima

Informisanje na jezicima nacionalnih manjina- na sporednom koloseku II- NDNV

Beograd, decembar 2017. godine – Ovaj izveštaj sadrži prilog javnim konsultacijama o radnom tekstu Nacrta zakona o izmenima i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.U drugom delu izveštaja iznetu se ideje i težnje za usaglašavanje informisanja na jezicima nacionalnih manjina i nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja. Postavlja se pitanje nezainteresovanosti medijske zajednice za oblast informisanja na jezicima nacionalnih manjina, Continue reading Informisanje na jezicima nacionalnih manjina- na sporednom koloseku II- NDNV

Uporednopravna pravna analiza položaja nacionalnih manjina i mogućnosti osnivanja medija na jezicima nacionalnih manjina- YUCOM

Beograd, decembar 2017. godine – Cilj ove uporednopravne  analize je ukazivanje na prednosti i mane zakonskih rešenja u Republici Srbiji i njihove usklađenost sa pravilima međunarodnog prava i standardima ostvarivanja tih prava u praksi. Za potrebe analize vršeno je poređenje zakona kojim je regulisano ostvarivanje prava na informisanje na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj i Mađarskoj. Pored Continue reading Uporednopravna pravna analiza položaja nacionalnih manjina i mogućnosti osnivanja medija na jezicima nacionalnih manjina- YUCOM

Sejdinović: Medijske slobode nisu problem, njih nema

Beograd, 27. oktobar 2017. godine- Manjine se po pravilu ponašaju kao sateliti većine i po pravilu isti problemi koji vladaju u većinskim medijima – vladaju i u manjinskim. Onaj ko je na vlasti, taj određuje uređivačku politiku većine medija, nezavisno od toga ko im je osnivač, pošto vlast u svojim rukama – u nefunkcionalnim državama kakva je ova – nosi Continue reading Sejdinović: Medijske slobode nisu problem, njih nema

Informisanje na jezicima nacionalnih manjina- na sporednom koloseku I – NDNV

Beograd, oktobar 2017. godine – U ovom izveštaju u prvom delu prikazana je analiza informisanja na jezicima nacionalnih manjina kroz pregovarački proces Srbije sa Evropskom Unijom. Za unapređenje informisanja u pregovaračkom procesu ključnu agendu predstavlja Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.Unapređivanje stanja u medijima i razvoj medijskih sadržaja od značaja za pripadnike manjinskih zajednica, kroz obezbeđivanje kvalitativnog, kvantitativnog, geografski Continue reading Informisanje na jezicima nacionalnih manjina- na sporednom koloseku I – NDNV

Predlozi Vojvođanske inicijative za EU Ministarstvu kulture i informisanja- Uvesti program na albanskom i vlaškom jeziku

Beograd, 06. jul 2017. godine- Neophodno je da se prilikom izrade nove Strategije, predviđene i u Akcionom planu za pregovaračko Poglavlje 23, i zakona koji će uslediti posle njenog usvajanja —organizuje široka i inkluzivna javna rasprava u kojoj će biti uključeni svi važni akteri, od predstavnika manjinskih nacionalnih saveta, vlasti i organizacija civilnog društva do međunarodnih organizacija i medijskih i novinarskih Continue reading Predlozi Vojvođanske inicijative za EU Ministarstvu kulture i informisanja- Uvesti program na albanskom i vlaškom jeziku

Kuntić: Trivijalizacija medija i jednoobrazno informisanje utiče i na manjinske medije

Beograd, 11. maj 2017. godine- Kuntić je, na tribini na kojoj je predstavljena studija o manjinskim medijima, rekao novinarima da je lokalno informisanje u krizi, da je radio potpuno pretvoren u džuboks, a da je čitanost štampanih medija opala. “Novinarstvo spada u profesiju koja je najslabije plaćena u Srbiji što utiče i na kvalitet informisanja, dok je iluzorno govoriti o Continue reading Kuntić: Trivijalizacija medija i jednoobrazno informisanje utiče i na manjinske medije