Matrica slobode medija

Oblasti za praćenje Cilj praćenja poglavlja Ishod
Poglavlje 5 – Javne nabavke 1. Finansiranje medija kroz javne nabavke 1. Minimizirati ovakav način finansiranja, koji mora da bude ograničen na zatvorenu listu mogućnosti za tokove novca ka medijima kroz javne nabavke (zakonske obaveze oglašavanja).
Poglavlje 8 – Politika konkurencije 1. Kontrola koncentracije medijskog vlasništva i konkurencije u oblasti medija. 2. Kontrola i/ili finansiranje medija kroz davanje državne pomoći. 1. Implementirane zakonske odredbe o zabrani medijske koncentracije i omogućena konkurencija na tržištu koja obezbeđuje slobodu izražavanja. Adekvatan rad Komisije za zaštitu konkurencije u ovoj oblasti.
Poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji 1. Nezavisnost regulatornih tela u oblasti medija. 2. Nezavisnost rada javnih servisa. 3. Kontrola programskih sadržaja radi zaštite maloletnika i ugroženih grupa. 1. Obezbediti punu nezavisnost i funkcionalnost regulatornih tela. 2. Obezbediti punu nezavisnost javnih servisa i izveštavanje u javnom interesu. 3. Obezbediti odsustvo govora mržnje iz medijskih sadržaja, kao i punu kontrolu sadržaja koji nisu namenjeni maloletnicima (npr. nasilje).
Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava 1. Zaštita novinara 2. Regulisanje državnog finansiranja medija (povlačenje države iz vlasništva u medijima). 3. Okončavanje kontrole medija od strane države. 4. Curenje informacija iz istraga u medije (korišćenje medija u političke svrhe). 5. Sloboda medija i izražavanja na manjinskim jezicima 1. Obezbediti punu zaštitu novinara i svih onih koji izveštavaju u javnom interesu. Osigurati da se ne koristi restriktivna definicija novinara, već da pri definisanju uključi i građansko novinarstvo i kriterijum sadržaja informacije koju osoba pruža. 2. Obezbediti uspešan završetak procesa privatizacije medija. Obezbediti da projektno finansiranje medija ne utiče na nezavisnost medija. 3. Obezbediti primenu svih relevantnih zakona, kao i mera u okviru akcionog plana za poglavlje 23. Primeniti sve mere koje se tiču bolje kontrole rada, veće transparentnosti i adekvatnog sankcionisanja kršenja propisa od strane državnih organa prilikom projektnog finansiranja medija. 4. Onemogućiti korišćenja medija u političke svrhe i razračunavanja sa političkim protivnicima. 5. Obezbediti slobodu medija i izražavanja na jezicima nacionalnih manjina kroz promenu zakona i adekvatnu primenu postojećih (i/ili donetih) zakona.
Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštitita zdravlja 1. Kontrola medija kroz finansiranje reklamnog sadržaja. 1. Obezbediti primenu Zakona o oglašavanju (u uskoj vezi sa merama koje su zacrtane u okviru poglavlja 23, a tiču se oglašavanja i transparentnosti javnih servisa u ovoj oblasti). Obezbediti primenu preporuka Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije u oblasti oglašavanja .
Poglavlje 32 – Nadzor finansija 1. Nadzor trošenja budžetskog novca od strane Državne revizorske institucije za finansiranje političkih partija i konkursa za sufinansiranje medija (naročito na lokalnom nivou). 1. Obezbediti adekvatnu kontrolu državnih institucija i lokalnih samouprava od strane DRI kako bi se obezbedilo potpuno poštovanje propisa prilikom finansiranja kampanja političkih partija i projektnog finansiranja medija.