Zajednička pozicija Evropske Unije za Poglavlje 32

Beograd, 3. decembar 2015. godine-

Pozicija Evropske Unije zasnovana je na njenoj opštoj poziciji za Konferenciju o pristupanju Srbije , i podleže pregovaračkim načelima koja su u njoj potrđena, a posebno :

-da nijedno mišljenje koje izrazi bilo koja strana o nekom pregovaračkom poglavlju, neće ni na koji način uticati na poziciju koja bi mogla biti zauzeta u ostalim poglavljima;

-da se sporazumi- pa čak ni delimični sporazumi – postignuti u toku pregovora o poglavljiima koja će se sukcesivno ispitivati ne mogu smatrati konačnim do postizanja opšteg sporazuma;

kao i u zahtevima navadenim u tačkama 23, 28, 42 i 47. pregovaračkog okvira.

Celu Zajedničku poziciju Evropske Unije za Poglavlje 32 možete pronaći OVDE.