Transparentnost podataka o državnoj potrošnji na medijski sektor- Pravna analiza sa preporukama

Beograd, oktobar 2017. godine – 

Ovaj dokument nastao je u okviru projekta Javni novac za javni interes*, koji predstavlja inicijativu tri organizacije (BIRN, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija) za poboljšanje medijskih sadržaja plaćenih novcem građana, zakonske regulative i procedura koje uređuju ovu oblast, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Projekat između ostalog obuhvata i analizu pravne regulative i postojećih praksi različitih oblasti koje se tiču finansiranja medija, a ovaj dokument (policy paper) konkretno se bavi transparentnošću podataka o celokupnoj državnoj potrošnji na medijski sektor, sa preporukama za njeno unapređenje.

Preporuke je pisao ekspert u oblasti medijskog prava i medijskih politika Miloš Stojković.

Ceo dokument možete preuzeti OVDE.