Izveštaj o mogućem uticaju javnog sektora na medije kroz plaćanje usluga oglašavanja i marketinga- Savet za borbu protiv korupcije

Beograd, 18. decembar 2015. godine –

Oglašavanje i marketing su kanali kojima je moguće vršiti uticaj na uređivačku politiku medija, a da pritom da niko od zvaničnika  ili njima bliskih osoba u vlasničkoj strukturi medija. Na osnovu fenomena koji su prikazani u izveštaju, Savet za borbu protiv korupcije zasnovao je svoje zaključke o koruptivnoj prirodi ugovaranja usluga oglašavanja i marketinga sa posebnim osvrtom na mogući uticaj institucija javnog sektora na pružaoce tih usluga.

Ceo izveštaj možete pročitati OVDE

.