BIRN: Najviše novca dobile organizacije civilnog društva, 6,2 milijarde dinara

Beograd, 18.11.2021. –

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) predstavila je danas bazu „Javno“ o javnim konkursima koja predstavlja pregled 1.636 konkursa koje je raspisalo 190 institucija na svim nivoima vlasti u 2019, 2020. i delimično u ovoj godini, ukupne vrednosti 14,7 milijardi dinara.

Tim konkursima finansirano je 33.396 projekata koje je sprovelo 11.070 medija, udruženja građana, omladinskih organizacija i organizacija i ustanova kulture.

Predstavnica BIRN Tanja Maksić rekla je da su najviše novca dobile organizacije civilnog društva, 6,2 milijarde dinara, zatim mediji 4,9 milijarde dinara, ustanove i organizacije kulture 2,5 milijarde dinara i na kraju mladi jednu milijardu.

Kao najveći problem konkursa, izdvojila je finansiranje redovnog rada organizacija i medija kroz konkurse za tematske projekte i navela da se 30 odsto organizacija ponavlja iz godine u godinu, što pokazuje da one lakše prolaze na konkursima.

Prema podacima iz baze, 4.032 projekta nisu imali naziv, dok je u nazivu najmanje 285 projekata eksplicitno navedeno da su u pitanju redovan rad ili redovne godišnje aktivnosti.

Maksić je ocenila da su projekti ministarstava i pokrajinskih sekretarijata nešto bolje definisani i da proizlaze iz njihove nadležnosti.

Kao probleme označila je i to da nema standardizacije u sprovođenju projekata, sa izuzetkom konkursa za javno informisanje.

Kada je reč o organizacijama civilnog društva, Maksić je precizirala da se najviše finansiraju tradicionalna udruženja, poput klubova penzionera, udruženja osoba sa invaliditetom i foruma žena, a malo ona koja imaju kontrolnu ulogu u društvu i bave se pitanjima vladavine prava i demokratije.

Kroz konkurse za civilno društvo finansiraju se i verske zajednice, među kojima najviše sredstva dobija Srpska pravoslavna crkva sa eparhijama. Među 10 najvećih dobitnika konkursa je i Eparhija Timočka koja je dobila novac za građevinske radove.

Među najvećim dobitnicima svih konkursa su i regionalni mediji, poput RTV Novi Pazar, Sremske televizije i Novosadske televizije, kao i studio Mag iz Obrenovca, rekla je Maksić i predočila da su 44 medija premašila limit za državnu pomoć.

Prema njenim rečima, nije prekinuta praksa finansiranja tabloida koji krše kodeks novinara, ali je njihovo finansiranje smanjeno.

Maksić je dodala da su najveće projekte u kulturi dobili veoma različiti projekti, od filmske produkcije, preko konzervatorskih radova, do podrške Egzitu.

Najviše novca na konkursima dobio je Omladinski savez udruženja Novi Sad omladinska prestonica kulture – OPENS, koji je za projekat „Put do Omladinske prestonice Evrope“ 2019. dobio 138.508.000 dinara, za projekat „Mladi u centru“ 45.000.000 dinara i za projekat „U centru održive omladinske politike“ 5.500.000 dinara.

Baza je urađena u saradnji sa Građanskim inicijativa i timom istraživača iz 17 lokalnih organizacija civilnog društva.

Izvor: Danas