Naredne godine novi Zakon o javnim nabavkama

Beograd, 30. maj 2018. godine –

Novi Zakon o javnim nabavkama biće usvojen naredne godine, najavila je pomoćnica ministra finansija Milena Kovačević, govoreći na seminaru koji je organizovala Nordijska poslovna alijansa u Srbiji u saradnji sa ambasadama Finske, Danske, Norveške i Švedske.

Pomoćnica Kovačević je, na seminaru na kojem se govorilo o iskustvima nordijskih zemalja sa procesom javnih nabavki, istakla da je nacrt novog Zakona o javnim nabavkama gotov i da će u najskorijem periodu početi javna rasprava. Ona nije želela da detaljnije obrazlaže odredbe novog zakona, dodajući da je usklađen sa EU regulativom.

Domaćin skupa, finski ambasador Perti Ikonen se, otvarajući seminar, osvrnuo na činjenicu da je u Srbiji najniža cena najrelevatniji kriterijum u procesu javne nabavke.

– U Finskoj se mnogo češće koristi kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude koji se na duge staze pokazao kao isplativij. Kriterijum najniže cene, u određenim oblastima, poput medicine, može da se pokaže i opasnim po zdravlje ljudi – kazao je Ikonen.

Ola Anderson, direktor Švedske razvojne agencije naglasio je da u Švedskoj postoji „nulta tolerancija“ za bilo kakve nepravilnosti u postupku javne nabavke.

– Ključno je da ceo proces bude transparentan, kao i da postoji efikasan žalbeni postupak. Takođe je značajno i da se odluke sudova po ovim pitanjima poštuju – istakao je Anderson.

Domaća iskustva za procesom javnih nabavki podelila je Danijela Drobnjak iz kragujevačke Gradske uprave za javne nabavke. Kragujevac, istakla je ona, jedina je lokalna samouprava osim Beograda, u kojoj su javne nabavke centralizovane.

– Pozitivni efekti centralizacije su se vrlo brzo videli. Samo u jednoj firmi je za nabavku goriva potrošeno je 18 i po miliona dinara manje nego što je bilo planirano, kada se prešlo na centralizovanu javnu nabavku – navela je Drobnjak.

Izvor : Danas