Izveštaj o skriningu za Poglavlje 8- Srbija

Pravne tekovine EU u oblasti konkurencije obuhvataju politike ispitivanja povreda konkurencije, kontrole koncentracija i kontrole državne pomoći. Pravne tekovine EU u ovoj oblasti obuhvataju pravila i postupke za borbu protiv antikonkurentskog ponašanja privrednih društava (restrktivni sporazumi između privrednih društava i zloupotreba dominantnog položaja) i kojima se vlade sprečavaju da dodeljuju državnu pomoć koja narušava konkurenciju na unutrašnjem tržištu. Kada je u pitanju kontrola koncentracija, Komisija je nadležna za preispitivanje koncentracija koje prelaze određene pragove prometa, dok države članice mogu vršiti kontrolu koncentracija do te visine prometa. Pravne tekovine EU u oblasti konkurencije zasnivaju se na članu 37. (Državni monopoli komercijalne prirode), čl. 101-105. (Pravila koja se primenjuju na privredna društva), članu 106. (Javna preduzeća i privredna društva sa posebnim ili isključivim pravima) i čl. 107-109. (Pravila koja se odnose na državnu pomoć) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU).

Izveštaj možete pogledati OVDE, odgovor RS na izveštaj skrininga možete naći OVDE.