Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina- Novosadska novinarska škola

Beograd, oktobar 2014. godine –

Odraz stepena političke kulture svakog demokratskog društva je način na koji mediji izveštavaju o predizbornoj kampanji, tim pre ako je reč o izborima za članove saveta nacionalnih manjina. Odnos prema manjinama je upravno srazmeran implementaciji demokratskih principa i ljudskih prava u svakodnevni život. Javno informisanje je osnovno ljudsko i manjinsko pravo, koje omogućuje vidljivost (ne)ispunjavanja drugih prava nacionalnih manjina kao što su pravo na upotrebu maternjeg jezika, obrazovanje na sopstvenom jeziku i negovanje nacionalne kulture.

Ceo izveštaj možete pročitati OVDE.