Finansijski aspekt Akcionog plana za Poglavlje 23

Beograd, maj 2015. godine – Polazeći od finansijske održivosti, kao jednog od ključnih elemenata u izradi Akcionog plana za Poglavlje 23, izuzetan značaj dat je proceni troškova aktivnosti predviđenih Akcionim planom. Posebna pažnja posvećena je svođenju dodatnih budžetskih opterećenja na minimum i maksimalnom iskorišćenju, reorganizaciji i koordinaciji u korišćenju resursa koji su već na raspolaganju. Procena troškova sprovođenja planiranih aktivnosti je izražena sa značajnom preciznošću, naročito zbog primene Standardne metodologije izrađene za potrebe Poglavlja 23 i 24, u saradnji sa međunarodnim finansijskim ekspertima.

Finansijski aspekt Akcionog plana za Poglavlje 23 možet preuzeti OVDE.