Savet Evrope zabeležio deset slučajeva napada na novinare nakon reakcije SJ mreže

Strazbur, 27.07.2022. –

Savet Evrope je na svojoj Platformi za bezbednost novinara od početka godine  zabeležio 23 napada na novinare i povrede njihovih prava u regionu. Od toga deset slučajeva je uvršteno nakon reakcije SafeJournalists mreže.

Poslednji u nizu slučaj iz regiona uvršten na Platformu jeste slučaj iz Srbije. Naime,  Dragojlo Blagojević, urednik časopisa Drvotehnika, dobio je pretnje smrću putem telefonskog poziva nakon objavljivanja julskog broja časopisa, u kojem je Blagojevićev članak o drvoprerađivačkoj industriji.

Platforma za zaštitu i bezbednost novinara pomaže dijalogu između vlada i novinarskih organizacija, sa ciljem da se zaustavi kršenje slobode štampe u državama članicama Saveta Evrope i omogući novinarima da obavljaju svoju profesiju bez rizika po sopstvenu bezbednost. Cilj platforme je da poboljša zaštitu novinara, da što bolje odgovori na pretnje i nasilje nad medijskim profesionalcima i da podstakne mehanizme ranog upozoravanja i kapaciteta za reagovanje u okviru Saveta Evrope. 

Od 2015. godine, Platforma olakšava prikupljanje i širenje informacija o ozbiljnoj zabrinutosti za slobodu medija i bezbednost novinara u državama članicama Saveta Evrope, kao što je zagarantovano čl. 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Platforma takođe omogućava da se Savet Evrope na sistematičniji način obaveštava o stanju u vezi sa slobodom medija u državama članicama i te da po potrebi preduzme blagovremene i koordinisane akcije. 

Podsećamo, SafeJournalists mreža reaguje u slučajevima pretnji po živote i telo novinara, fizičkih napada, ubistva novinara, kao i u izuzetnim situacijama kada se svi članovi mreže dogovore da je zajednička reakcija neophodna. Mreža obaveštava sve relevantne evropske i institucije u zemljama članicama mreže o slučajevima u kojima reaguje, a koje se tiču medijskih prava i sloboda. 

SafeJournalists platformu čine novinarska udruženja i medijski sindikati iz država Zapadnog Balkana i to Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje BH novinariSindikat medija Crne Gore (SMCG), Udruženje novinara Makedonije (ZNM), Udruženje novinara Kosova (AGK) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND). 

Svi slučajevi koji su se na Platformi našli nakon upozorenja SafeJournalists mreže: 

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637504;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637047;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637704;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637566;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637182;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637517;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637171;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637349;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637458;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637797;globalSearch=false

izvor: SafeJournalists/Anka Kovačević