DRI: RTV nije postupila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u 2020. i 2021.

Novi Sad, 08.07.2022. –

Državna revizorska institucija saopštila je da Radio-televizija Vojvodine (RTV) nije postupila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u 2020. i 2021. godini, jer za 11 postupaka javnih nabavki, procenjene vrednosti 96,53 miliona dinara, nije dokumentovala način na koji je utvrđena procenjena vrednost.

Na osnovu pregledanih 30 javnih nabavki za 2020. i 2021. godinu, ukupne ugovorene vrednosti 303,95 miliona dinara, utvrđeno je da su ugovori o javnim nabavkama zaključeni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Navedeno je da RTV nije postupila u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom u 2021. godini, jer je minuli rad zaposlenima obračunala i isplatila u iznosu uvećanom za 7,5 miliona dinara i ne poseduje pisane i/ili elektronske evidencije za 2021. godinu, iz kojih bi se utvrdilo vreme dolaska i odlaska zaposlenih sa rada.

Izvor: N1