REM objavio četvrti presek praćenja toka izborne kampanje

Beograd, 23.03.2022. –

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) objavio je četvrti presek praćenja toka izborne kampanje o zastupljenosti učesnika, od 15. februara do 13. marta.

REM je naveo da je RTS 1 do kraja četvrte sedmice izbornoj kampanji posvetio nešto manje od 15 sati programa i da je zabeleženo pojavljivanje 16 izbornih lista proglašenih do 13. marta.

Navodi se da je „izbornim listama posvećeno blizu 54 procenta, a ukupnom izbornom programu gotovo 60 procenata ukupnog analiziranog programa“.

„Preostalih 40 procenata posvećeno je aktivnostima državnih funkcionera“, naveo je REM. Dodaje se da je „među temama i dalje je na prvom mestu „kriza u Ukrajini“.

“Oko dve trećine priloga je neutralnog tonaliteta, a zatim slede pozitivan sa blizu 21 i negativan tonalitet sa nešto manje od 14 posto”, navodi se u saopštenju.

REM je naveo da je na programu RTS 2 zabeleženo četiri minuta izbornog programa i da “uočeno pojavljivanje sedam izbornih lista kojima je posvećeno “ukupno tri i po minuta”.

“Ukupni izborni program zastupljen je sa 38 procenata, a aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je 64 procenta ukupnog analiziranog programskog vremena”, dodao je REM.

Najzastupljenija tema je “izborna obećanja“, navodi se u saopštenju.

“Blizu 60 procenata priloga je neutralnog tonaliteta, sledi pozitivan sa 40 procenata, dok nije zabeležen nijedan prilog negativnog tonaliteta”. dodao je REM.

Na programu RTV 1 zabeleženo je pojavljivanje 16 proglašenih izbornih lista kojima je posvećeno dvadeset dva i po sata “ili oko 62 procenta ukupnog programa”. Ukupnom izbornom programu posvećeno je nešto više od 68 procenata, a aktivnostima državnih funkcionera nešto manje od 32 procenta ukupnog analiziranog programa.

Tema “kriza u Ukrajini” na programu RTV 1 zauzima prvo mesto a dominiraju prilozi neutralnog tonaliteta sa 77 procenata.

Na RTV 2 zabeleženo je pojavljivanje dve stranke, jedne političke organizacije i 15 izbornih lista. Ukupnom izbornom programu posvećeno je nešto više od pet sati programa ili 38 procenta ukupnog vremena, a nešto više od 32 procenta izbornim listama. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je blizu 62 procenta ukupnog analiziranog programskog vremena, naveo je REM.

Najzastupljenija tema je ekonomska politika, poreska politika, a blizu 75 procenata svih priloga je neutralnog tonaliteta.

REM je naveo da je RTV Pink u dosadašnjoj izbornoj kampanji izbornim listama, kojih je zabeleženo 13, posvetio nešto više od dvanaest i po sati ili jednu četvrtinu ukupnog vremena.

Izbornom programu pripalo je nešto više od polovine, a aktivnostima državnih funkcionera nešto više od 49 procenata ukupnog analiziranog programskog vremena, dodao je REM.

Dominira je tema “kriza u Ukrajini”, dok je sa manje od pola procenta na drugom mestu tema “infrastruktura, energetika”.

REM je naveo da “44 procenta priloga neutralnog tonaliteta, preko 36 pozitivnog i oko 19 odsto negativnog tonaliteta”.

Na programu TV Hepi zabeleženo je pojavljivanje šest političkih stranaka i pokreta, kojima je posvećeno oko pet procenata, i 15 izbornih lista kojima je posvećeno više od 47 procenata ukupnog vremena. REM je naveo da je ukupnom izbornom programu ta televizija posvetila nešto više od 31 sata ili 73 procenta vremena. Na izveštavanje o aktivnostima državnim funkcionera izdvojio 27 procenata ukupnog analiziranog programskog vremena.

Teme “kritički prema opoziciji” i “kriza u Ukrajini” gotovo su izjednačene po zastupljenosti a distribucija tonaliteta je približno ravnomerno raspoređena: neutralnog 35, pozitivnog 34 a negativnog 30 procenata.

Na programu TV B92 zabeležno je pojavljivanje jednog političkog pokreta i 15 izbornih lista. Izbornim listama je posvetio skoro 11 sati ili, “približno 20 procenata ukupnog vremena”.

Ukupni izborni program zastupljen je sa nešto manje od 52 procenta, a aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je nešo manje od 49 procenata ukupnog analiziranog vremena.

Dominira tema “kritički prema opoziciji”, naveo je REM. Najviše priloga je neutralnog tonaliteta, oko 40 procenata, dok sa približno 30 procenata slede prilozi pozitivnog i negativnog tonaliteta.

Na programu TV Prva zabeleženo je pojavljivanje četiri politička pokreta kojima je posvećeno četiri procenta vremena, i 13 izbornih lista sa nešto više od devet sati ili preko 50 procenata ukupnog programa. Ukupnom izbornom programu posvećeno nešto više od 58 procenata, a aktivnostima državnih funkcionera nešto manje od 42 procenta ukupnog analiziranog programskog vremena.

Tema “kriza u Ukrajini” dominira sa više od petine ukupnog vremena.

Više od polovine priloga je neutralnog tonaliteta, blizu 29 procenata je pozitivnog, a 17 procenata negativnog tonaliteta.

REM je naveo da je televizija N1 izbornoj kampanji posvetila gotovo 60 sati programa ili približno 91 procenat ukupnog analiziranog vremena. Zabeleženo je pojavljivanje 11 stranaka i političkih pokreta kojima je posvećeno nešto više od pet procenata vremena, i 14 izbornih lista koje su bile zastupljene sa 22 sata ili preko 25 procenata ukupnog vremena.

“Blizu 46 procenata vremena pripalo je samom pružaocu medijskih usluga”, naveo je REM. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je nešto više od osam procenata vremena.

Teme “kritika vlasti” i “negativno o Aleksandru Vučiću” zastupljene su sa više od 37 od ukupno 79 sati ukupnog izbornog vremena, odnosno, 43 procenta. Dominiraju prilozi negativnog tonaliteta sa više od 67 procenata, naveo je REM.

Navedeno je da TV Nova S izbornoj kampanji posvetila nešto više od 48 sati programa ili preko 96 procenata ukupnog analiziranog programskog vremena.

“Više od polovine navedenog vremena pripalo je analitičarima i samom prušaocu medijskih usluga”, naveo je REM.

Zabeleženo je pojavljivanje 11 stranaka i političkih pokreta, i 16 izbornih lista. Izbornim listama posvećeno je osamnaest i po sati ili 37 procenata ukupnog vremena. Aktivnostima državnih funkcionera posvećeno je nešto više od sat i po ili malo više od tri procenta vremena.

Dominantna tema je “kritika vlasti”, kojoj je posvećeno gotovo 17 sati ili oko trećine ukupnog vremena. Više od polovine svih priloga, preko 27 sati ili 55 procenata je negativnog tonaliteta, naveo je REM.

Al Džazira je posvetila izbornoj kampanji deset i po sati ili gotovo 72 procenta ukupnog analiziranog programa. Sa više od trećine ukupnog vremena zastupljeni su analitičari i sam pružalac medikskih usluga, preko 36 procenata. Zabeleženo je pojavljivanje šest lista kojima je posvećeno 35 procenata vremena, a aktivnosti državnih funkcionera zastupljene su sa 28 procenata.

Dominantna tema je “kritika vlasti” sa zastupljenošću od preko 37 procenata, naveo je REM. Zabeležn je oko 61 procenat priloga negativnog tonaliteta.

Insajder TV je izbornoj kampanji posvetio gotovo sto sati ili nešto manje od 97 procenata ukupnog analiziranog programskog vremena. Od toga analitičarima i samom pružaocu medijskih usluga pripalo je nešto više od 36 procenata.

Izbornim listama pripalo je gotovo 55 posto, a aktivnostima državnih funkcionera nešto više od tri posto ukupnog vremena. Najveći broj priloga u odnosu na ukupan analiziran program zabeležen je u negativnom tonalitetu, više od 71 procenat.

Izvor: N1