BIRODI: REM subjektivno ocenjuje da li emiteri poštuju pravo građana na istinu

Beograd, 16.11.2021. –

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je da mu je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) odgovorio da nema akt kojim je propisana metodologija za utvrđivanje da li pružaoci medijskih usluga poštuju ustavom garantovano pravo građana na objektivno, istinito, blagovremeno i potpuno informisanje.

„Umesto nedostajućeg akta, koji bi propisao metodologiju monitoringa izveštavanja elektronskih medija u skladu sa epistemološkim principima – objektivnost, opštost, sistematičnost, proverivost, preciznost .., ocenu o poštovanju člana 47 Zakona o elektronskim medijima članovi Saveta donose bazirajući se na subjektivnim stavovima bez adekvatne činjenične osnove“, naveo je BIRODI.

Kako je naveo, „to predstavlja čin diskrecionog odlučivanja, koji urušava integritet REM-a kao vrhovne vlasti u oblasti elektronskih medija“.

„Za primer, takvo odlučivanje je bilo i u slučaju BIRODI test prijave RTS-a i Pinka. Naime, REM je odbio prijavu zbog toga što (prepozitivni) ton izveštavanja nije zakonska kategorija?!“, navedeno je u saopštenju.

BIRODI je pozvao REM da izradi podzakonski akt iz svoje nadležnosti u kojem bi „u skladu sa epistemološkim principima bilo normirano monitorisanje kršenja člana 47, ključnog člana ne samo u slučaju ustavom propisanih prava građana na informisanje, već i za načine utvrđivanja šta je medijski prilog/član, a šta reklama, odnosno propaganda, čime se direktno utiče na prirodu pružalaca medijskih usluga i njihove medijske ili marketičko-propagandne uloge“.

„Desetogodišnji monitorig medija govori o pomeranju klatna ka reklamama i propagandi, posebno od 2016. godine, na šta REM ne reaguje pod izgovorom da neće da bude urednik medija što je suprotno pre svega članu 24, ali i 5 i 22 Zakona o elektronskim medijima“, naglasio je BIRODI.

On je, prethodno, podneo REM-u zahtev za pristup inforomacijama od javnog značaja, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da mu se dostavi dokument na osnovu kojeg se definiše metodologija kršenja člana 47. Zakona o elektronskim medijima.

Izvor: N1