Kragujevac: Res Publika predlaže uvećanje gradskog budžeta za informisanje

Kragujevac, 26.10.2021. –

druženje građana Res Publika uputilo je zvaničan predlog na Nacrt odluke o budžetu Grada Kragujevca za 2022. godinu, koji podrazumeva veća izdvajanja za oblast javnog informisanja. Naime, za grad je za medije, narednu godinu planirao da izdvoji 10.000.000 dinara, a Res Publika predlaže da se ta suma uveća tri puta, to jest da budžet za medije u 2022. godini iznosi 30 miliona dinara

U ovom udruženju podsećaju da je za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa Grad Кragujevac u 2021. godini raspodelio ukupno 9.224.000 dinara na 14 korisnika, pri čemu se 13 projekata odnosi na proizvodnju medijskih sadržaja.

Prosečan iznos sredstava dodeljenih na ovaj način medijskim subjektima sa sedištem u Кragujevcu bio je oko 650.000 dinara, dok su troje nosilaca projekta sa sedištem u Beogradu dobila prosečno više od 830.000 dinara.

Više učesnika u konkursu i konkurencija među njima svakako su poželjni, jer bi trebalo da vode povećanju pluralizma i kvaliteta sadržaja koji se nudi građanima i građankama Кragujevca. Međutim, mali budžet za koji konkuriše veliki broj korisnika, kao i relativno mali iznosi za projekte koji traju i više od šest meseci, deluju demotivišuće i odvraćaju učesnike da predlože složenije i kvalitetnije projekte koji podrazumevaju i skuplju produkciju.

– Dodatno, u 2022. očekivano je da se u nadmetanje uključi i najveća medijska kuća u gradu. Кako je grad Кragujevac 2017. godine, nakon neuspešne privatizacije, u potpunosti preuzeo vlasništvo nad Radio- televizijom Кragujevac, čije poslovanje od tada finansira subvencijama, smatramo da je pri planiranju budžeta za zaštitu i unapređenje javnog interesa u medijima potrebno imati u vidu i obavezu ponovne privatizacije ove medijske kuće. Naime, prema Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnog informisanja, planirano je da se proces privatizacije izdavača medija kod kojih su raskinuti ugovori o prodaji kapitala sprovede u poslednjem kvartalu ove godine. Reč je o izuzetno važnom dokumentu, na osnovu kojeg Evropska unija prati i ocenjuje napredak Srbije u procesu evropskih integracija i koji je u prethodnom periodu Vlada Srbije primenjivala. Primera radi, višegodišnji problem vlasništva nad agencijom Tanjug rešen je u I kvartalu ove godine, kako je i planirano, što nas uverava da će Ministarstvo privrede (koje je zaduženo za privatizaciju u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja) biti dosledno u primeni Akcionog plana. Podsećamo i da je Zakonom o javnom informisanju i medijima  propisano da je obaveza lokalne samouprave da iz budžeta deo sredstava izdvaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i raspoređuje ih na osnovu sprovedenih javnih konkursa i pojedinačnim davanjima, na osnovu principa o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije. Zbog svega toga, kao i zbog loših iskustava sa prethodnom privatizacijom, izuzetno je važno omogućiti da Radio televizija Кragujevac, kao privatna medijska kuća, zajedno sa ostalim medijima, pod jednakim uslovima, konkuriše za sredstva iz budžeta, objašnjavaju u udruženju Res Publika.

Takođe, smatraju da bi pri planiranju budžeta za zaštitu i unapređenje javnog interesa u informisanju u Кragujevcu u narednoj godini trebalo imati u vidu i podatke o izdvajanjima za ovu namenu u gradovima slične veličine u 2021. godini. Tako je grad Niš sa 69.000.000 dinara sufinansirao 31 projekat, grad Novi Pazar je za 19 korisnika ukupno dodelio 55.000.000 dinara, dok su budžeti u Pančevu od 40.000.000 i Leskovcu od 30.000.000 raspodeljeni na 22, odnosno 26 medijskih organizacija.

Izvor: Pressek