Netransparentna potrošnja javnog novca u medijskom sektoru jedan od mehanizama cenzure

Beograd, 25.10.2021. –

Nekontrolisano i netransparentno državno finansiranje, a naročito direktno ugovaranje koje se odvija u zakonskoj „sivoj zoni“, imalo je negativan uticaj na medijsko tržište i u 2020. godini, navodi se u novom izveštaju BIRN-a i Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) na osnovu monitoringa u kome su analizirani ugovori javnih nabavki za medijske usluge.

Izveštaj ukazuje da se „medijske usluge uglavnom nabavljaju na osnovu izuzetaka od javnih nabavki, koje se ne evidentiraju na Portalu javnih nabavki i tako ostaju ispod radara javnosti“, kao i da „konkurencija takođe izostaje, jer se u većini postupaka za nabavku medijskih usluga javlja jedan ponuđač“.

Upozorava se i da se „netransparentna, nekontrolisana i arbitrarna potrošnja javnog novca pokazala kao jedan od najefikasnijih mehanizama ‘meke cenzure’“.

Na uzorku od više od sto lokalnih i republičkih institucija i javnih/javno-komunalnih preduzeća, istraživanjem je mapirano 199 ugovora koji su zaključeni 2020. godine, ukupne vrednosti gotovo 55 miliona dinara, u čemu je učestvovalo 56 institucija i javnih/javno-komunalnih preduzeća, kao i 95 medija.

Na čelu liste najskupljih zaključenih ugovora u 2020. godini nalazi se televizija Studio B, koja je dobila 12 miliona dinara za „informisanje javnosti emitovanjem obaveštenja u sredstvima javnog informisanja“, zatim novosadska TV, kojoj je dodeljeno 9.360.000 dinara za emitovanje sednica Skupštine Grada Novog Sada.

Na trećem mestu po iznosu dobijenog novca u 2020. godina je RTS, koja je dobila 6.092.943 dinara za „Usluge razvoja produkcije i postprodukcije televizijskog programa i vremena za emitovanje“, i još 2,3 miliona dinara za oglašavanje, dok je televizija Pink na šetvrtom mestu sa dobijenih 2,1 milion dinara za oglašavanje.

U izveštaju se navodi da je sa radio stanicama zaključeno ukupno 28 ugovora vrednosti od skoro 2,8 miliona dinara, sa RTV – 16 ugovora od skoro pet miliona dinara, sa RTV/štampom sedam ugovora od 852.000 dinara, sa štampanim medijima 41 ugovor ukupne vrednosti više od 3,4 miliona dinara, dok je sa televizijama zaključeno 43 ugovora ukupne vrednosti od nešto više od 40 miliona dinara.

Kako se navodi u izveštaju, „vrednost tržišta oglašavanja je sa oko 198 miliona evra u 2020. godini smanjena u odnosu na 2019. godinu, kada je vrednost oglašavanja bila oko 209 miliona evra“.

Istraživanje je pokazalo i da je vrednost javnih konkursa neznatno porasla u 2020. godini, sa ukupno 1.410.265.660 dinara, u odnosu na 2019. godinu kada je bilo izdvojeno 1.316.264.240 dinara.

Monitoring procesa državnog finansiranja medijskih projekata podržala je Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Izvor: Danas