NUNS i BIRN objavili novi monitoring potrošnje javnog novca u medijskom sektoru „Javne nabavke medijskih usluga“

Beograd, 20.10.2021. –

BIRN i NUNS su objavili novi monitoring izveštaj u kom se analiziraju ugovori javnih nabavki za medijske usluge u vrednosti više od 83 miliona dinara javnog novca. Izveštaj ukazuje da se medijske usluge uglavnom nabavljaju na osnovu izuzetaka od javnih nabavki, i koje se ne evidentiraju na Portalu javnih nabavki tako ostaju ispod radara javnosti. Konkurencija takođe izostaje, jer se u većini postupaka za nabavku medijskih usluga javlja jedan ponuđač. Javne nabavke medijskih usluga neadekvatno se planiraju, ne postoji tržišna analiza vrednosti usluga pa se istovrsne usluge različito tarifiraju ili se pak vode pod različitim imenima.

Monitoring je urađen za potrošnju u 2020. godini na uzorku od 20 gradova sa najvećim brojem stanovnika i obuhvatio je 110 lokalnih i republičkih institucija i javnih/ javno-komunalnih preduzeća, kao i 10 ministarstva/kancelarija. Mapirano je 87 ugovora ukupne vrednosti više od 83 miliona dinara. Suma je zapravo i veća, ako se uzme u obzir da se za medijske usluge putem javnih nabavki takmiče i marketinške agencije, nezavisne produkcije i agencije. Uzorak pokazuje da je na usluge marketinških agencija potrošeno 258,528,634.99 RSD što je četiri puta više novca u odnosu na medije.

Rade Đurić, pravnik NUNS-a i jedan od autora izveštaja, navodi da: „Lokalne samouprave i javna preduzeća sprovode javne nabavke kroz netransparentne postupke, koji su u skladu sa internim pravilima naručilaca. Na taj način oni tehnički pribave 3 ponude ili upute pozive na 3 adrese, 3 različita ponuđača, što nije ni blizu potrebne konkurencije. S obzirom na netransparentnost podataka, različite vrste i nazive medijskih usluga koje se pribavljaju, stvarni podaci o utrošenom veoma često ostaju skriveni“.

Izveštaj donosi i niz preporuka koje se odnose pre svega na unapređenje transparentnosti, preciznije uređivanje postupaka na koje se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, kao i uvođenje kontrole kvaliteta pruženih usluga i njihova dostupnost javnosti.

10 najvećih dobitnika iz obrađenog uzorka:

Izvor: BIRN