Direktorka TV Kanal 9 o sporu sa OFPS: Sporna visina naknade

Beograd, 26. april 2019. godine –

Direktorka novosadske TV Kanal 9 Maja Pavlović, koja već dve nedelje štrajkuje glađu zbog nagomilanih problema koji su nastali, kako je rekla, nečinjenjem državnih i pravosudnih organa, u odgovoru na demanti direktora OFPS Nikole Vilotića, ne spori obavezu plaćanja naknade za korišćenje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, nego njenu visinu.

Ona navodi da je „jedan od uslova za dobijanje dozvole za emitovanje bio potpisan ugovor sa organizacijama za zaštitu autorskih prava, u slučaju da mi nismo potpisali ovaj aneks, REM je mogao da nam oduzme dozvolu za emitovanje.

„Nismo hteli da potpišemo sporazum o dobrovoljnom ispunjenju dugovanja po fakturama koje nam je dostavio OFPS upravo iz razloga što sporimo visinu minimalne naknade koju su nam obračunavali, jer smatramo da je nezakonita i protivustavna“, navodi direktorka Kanala 9.

Ta TV je u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima redovno uplaćivala iznose naknade predviđene važećom tarifom, što su ustanovili i veštaci u svim sporovima koje je protiv te televizije pokrenuo OFPS. Kanal 9 se Ustavnom sudu prvi put obratili u oktobru 2015. godine sa Inicijativom za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe tarife OFPS koja se odnosi na minimalnu naknadu.

„Ono što mi sporimo pred Ustavnim sudom je činjenica da nema ni jednog zakonskog osnova da minimalna naknada za televizije bude 10 puta veća od naknade za radio stanice. Naime, Zakon o autorskom i srodnim pravima predviđa da naknada mora da zavisi od: prihoda korisnika, značaja koji za korisnika ima predmet zaštite, kao i od količine korišćenja predmeta zaštite (muzike)“, podseća Maja Pavlović i dodaje:

„Ustavni sud je 2016. godine odbacio Inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti iz razloga što se OFPS izjasnio da je naknada za TV veća zbog toga što televizije imaju veće prihode nego radio stanice, a mi nismo dobili priliku da se izjasnimo na ovaj njihov odgovor Ustavnom sudu.“

U novoj inicijativi Ustavnom sudu 2017. Kanal 9 je priložio završne račune iz kojih se vidi da radio stanice imaju veće ili jednake prihode sa TV stanicama, te stoga, nema nikakvog zakonskog osnova da naknada za TV stanice bude veća od naknade za radio stanice.

„O toj inicijativi Ustavni sud nije doneo nikakvu meritornu odluku, već je odbacio navodeći da smo već jednom podneli Inicijativu oko iste stvari, te da novom inicijativom zloupotrebljavamo pravo. Nakon toga je TV Kanal 9 podneo Ustavnom sudu 26. decembra 2017. godine ustavnu žalbu koja stoji u Ustavnom sudu“, navodi Maja Pavlović.

Brnabić ćuti

Račun te televizije je zbog presuda u korist OFPS-a blokiran, a zbog tih problema Maja Pavlović je pisala premijerki Ani Brnabić i predsednici Ustavnog suda Vesni Ilić Prelić zatraživši sastanak, ali od njih još uvek nije dobila nikakav odgovor.

Autor: R. B.

Izvor: Cenzolovka