Otvorena javna rasprava o Nacrtu zakona o javnim nabavkama

Beograd, 8. oktobar 2018. godine –

Ministarstvo finansija, u postupku pripreme zakona kojim se uređuju javne nabavke, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o javnim nabavkama.

Na izradi teksta Nacrta zakona o javnim nabavkama učestvovala je radna grupa koju je obrazovao ministar finansija, a činili su je predstavnici Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Privredne komore Srbije, kao i predstavnik projekta koji se finansira iz EU fondova „Support for Further Improvement of Public Procurement System in Serbia”.

Ministarstvo finansija kroz tekst Nacrta zakona o javnim nabavkama predlaže usaglašavanje zakonodavnog okvira u oblasti javnih nabavki u Republici Srbiji sa pravnom tekovinom Evropske unije; povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabavke; sprovođenje što efikasnijih i transparentnih postupaka javne nabavke, kao i povećanje konkurentnosti u postupcima javnih nabavki.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o javnim nabavkama.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o javnim nabavkama sprovodi se u periodu od 3. do 22. oktobra 2018. godine.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona u formi okruglog stola organizovaće Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke i Privredna komora Srbije, i to:

  • 8. oktobra 2018. godine, od 9,00 do 11,00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga (RPK Novi Sad), ul. Narodnog fronta 10, 21 000 Novi Sad;
  • 12. oktobra 2018. godine, od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Regionalne privredne komore Niškog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga (RPK Niš), ul. Dobrička 2, 18000 Niš;
  • 10. oktobra 2018. godine, od 12,00 do 14,00 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, ul. Resavska 13-15, 11 000 Beograd.

Ministarstvo finansija poziva sve zainteresovane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom zakona o javnim nabavkama i da svoje primedbe, predloge i sugestije dostave na obrascu, putem elektronske pošte na adresu: javnarasprava@ujn.gov.rs

Izvor: Dijalog.net