Dve medijske kuće u javnoj nabavci za informisanje o radu lokalne samouprave u Boru

Beograd, 07. maj 2018. godine –

Opština Bor pokrenula je 27. marta otvoreni postupak javne nabavke pod rednim brojem 1-U/2018 čiji su predmet usluge izrade i emitovanja emisija i ostalih medijskih sadržaja, odnosno priloga, reportaža i gostovanja u kojima će Organi opštine Bor – predsednik opštine, zamenik i pomoćnici predsednika opštine, članovi opštinskog veća i ovlašćena lica iz javnog sektora, na televiziji, obaveštavati građanstvo opštine Bor i širu javnost o svojim aktivnostima, planovima i namerama na ugovoreni period od godinu dana.

Ovakav vid javne nabavke nije protivan zakonu o informisanju i medijima, u skladu je preporukama stalne konferencije gradova i opština, a tokom 2017. i 2018. godine slične nabavke sprovedene su i u drugim opštinama u Srbiji kakve su Loznica ili Požarevac.

U predviđenom roku, do 26. aprila na ovaj javni poziv javile su se dve medijske kuće: „Štampa, radio i film“ DOO Bor odnosno Televizija Bor i „Istok Company“DOO Salaš odnosno Televizija Istok.

Istog dana, 26. aprila zasedala je komisija za javnu nabavku Opštine Bor, koja je otvorila dve prispele ponude i konstatovala da je dokumentacija stigla na vreme. Međutim, potpunijim pregledom dokumentacije, za koji je bila zadužena sedmočlana stručna komisija za  javne nabavke Opštine Bor utvrđeni su nedostaci u dokumentaciji ponuđača „Istok Company“ DOO Salaš, zbog čega je ona odbačena kao neprihvatljiva.

Prema obrazloženju stručne komisije, ova ponuda nije sadržala Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, primanja ili davanja mita, prevare i životne sredine, što je zakonska obaveza, već samo uverenje Osnovnog suda u Zaječaru kojom se potvrđuje da protiv ovog preduzeća nije pokrenut krivični postupak niti se vodi istraga, zbog čega je odbačena

Iz istog razloga je nepunih mesec dana ranije, tačnije 12. aprila,  obustavljen postupak javne nabavke usluga prenosa sednice Skupštine opštine Bor, na koju se javilo samo preduzeće „Štampa, radio i film“ DOO Bor. I tada je u obrazloženju navedeno da su dostavljeni uverenje i potvrda da se protiv pravnog lica ne vodi krivični postupak, ali je nedostajala potvrda da nije osuđivano.

Televizija Bor je inače na javnom tenderu za izradu i emitovanje emisija i ostalih medijskih sadržaja o radu opštine Bor, u 2018. godini dala za trećinu manju cenu u odnosu na 2017. godinu kada je raspisan isti tender. Prošle godine ponuđena cena bez uračunatog PDV-a bila je 4.620 dinara po minutu, a ove godine 3.204 dinara.

Slično je i sa postupkom javne nabavke za direktne prenose sednica Skupštine opštine Bor. Ponuđena cena u 2018. godini bila je za trećinu manja u odnosu na 2017. godinu

Ove cene su, po analizi ponuda koju su uradile službe Opštine Bor daleko manja od ostalih medija u Srbiji, gde se minut emitovanja programa, bez izrade kreće od hiljadu i po do deset hiljada dinara, na šta treba dodati izradu priloga koji se dodatno naplaćuje od 12 do 15 hiljada dinara.

Povodom insinuacija koje su se pojavile u vidu zlonamernog tumačenja postupka javnih nabavki za usluge izrade i emitovanja emisija i ostalih medijskih sadržaja u Boru, a koje nanose štetu našoj medijskoj kući, ali i interesu istinitog i objektivnog izveštavanja o ovom postupku, urednički kolegijum izdao je danas saopštenje u kome se kaže:

„Da li je to ljudska slabost, nezadovoljstvo zbog tuđeg uspeha, shvatanje situacije u kojoj je komšijina krava živa i veoma zdrava iako joj godinama baju mnoge vračare, sve je očiglednije da naša medijska kuća, osim borbe za očuvanje profesionalne tradicije u najtežim uslovima na tržištu, na medijskoj sceni mora da se suočava sa posledicama delovanja štetočina. Nije gruba reč „štetočine“, jer iz samo njima znanog razloga, čine sve da unize naporan i samoodricajući rad, da razruše našu poziciju koju smo stekli zahvaljujući kvalitetu i obimu posla koji smo obavljali i obavljamo neprekidno 25 godina.

Nećemo to dozvoliti, ova medijska kuća ne bavi se novinarstvom rekreativno, za razliku od nekih kojima su mediji hobi, možda i samo prostor za javno ispoljavanje ličnih frustracija. Samo zbog profesionalnog odnosa prema poslu imamo najvrednije plodove rada: gledanost i uticaj koji nekome očigledno mnogo smeta. Informacije u službi građana Bora i istočne Srbije proizvodimo svakog dana, sedam dana nedeljno, 365 dana u godini, na borskoj televiziji, radiju, internetu, novinama. Biće da je upravo to nekome problem zbog kojeg se zlonamerno zamenjuju teze.

Neverovatno je da se baš svaki posao, svaki medijski projekat i poduhvat koji naša kuća preduzme, tumači kroz sumnju u motive i interese, izmišljaju se glupe teorije zavere. Zaboravljaju se parametri koji se jedino mere: ko ste u svetu medija, kako i koliko radite. Zar ne bi trebalo da malo više bude sumnjivo kada na različitim konkursima širom istočne Srbije često ne prođe upravo projekat medijske kuće koja ima sve: i tradiciju i uticaj, i kadrovski i tehnički i organizacioni kapacitet i 25 profesionalnih medijskih radnika na platnom spisku. Da nije možda sada obrnuto, po sistemu „što gore, to bolje“, pa da poslednjeg na novinarskoj tabeli proglasimo podjednakim, pa da mu dodelimo i šampionski pehar, ako treba? Pa ako štetočine veruju da im baš naša medijska kuća sužava prostor za delovanje, što sami ne naprave bolju i kvalitetniju? Biće da ih sputava tržište koje i ne razumeju.

E, upravo zbog toga što pošteno posluje na komercijalnom medijskom tržištu, naša medijska kuća neće se više uzdržavati da štetočinama kaže da to i jesu. Sa takvom vrstom delovanja svaki put ćemo se suočiti i na njega ukazati. I opet u opštem interesu, na prvom mestu gledalaca kojima naša medijska kuća neće nikada poturati lične stavove, laži i manipulacije umesto prave, proverene i objektivne informacije“.

Izvor: Cenzolovka