Zajednička pozicija Evropske Unije za Poglavlje 5

Beograd, 27. mart 2014. godine  –  Ova pozicija Evropske unije zasniva se na njenoj opštoj poziciji za Konferenciju o pristupanju
sa Srbijom (CONF-RS 1/14), i u skladu je sa pregovaračkim principa koji su na istoj potvrđeni,
naročito:
– svaki stav koji iskaže bilo koja strana u pogledu nekog pregovaračkog poglavlja neće ni na
koji način prejudicirati poziciju koja se može zauzeti u drugim poglavljima;
– dogovori – čak i parcijalni dogovori – postignuti u toku pregovora o poglavljima koji se
proveravaju sukcesivno ne mogu se smatrati konačnim sve dok se ne postigne sveobuhvatan
dogovor;

Zajednička pozicija EU može biti preuzeta OVDE.