Finansijske relacije između države i medija u Srbiji- Novosadska novinarska škola

Beograd, decembar 2015. godine – Ovaj izveštaj analizira finansijske mehanizme kojima političke partije na vlasti u Srbiji ostvaruju uticaj na medije i sagledava izazove sa kojima se spučavaju i država i mediji sa primenom ovih mehanizama. Jedan od ovih menhanizama Continue reading Finansijske relacije između države i medija u Srbiji- Novosadska novinarska škola

Izveštaj o finasiranju medija iz budžeta lokalnih samouprava-BIRN

Beograd, 05. septembar 2012. godine- Izveštaj ima za cilj da mapira glavne modele i mehanizme potrošnje lokalnih budžetskih sredstava na lokalne i regionalne štampane i elektronske medije u 2011.godini.Osnovna pretpostavka je da ovako opredeljena finansijska sredstva treba da podrže rad Continue reading Izveštaj o finasiranju medija iz budžeta lokalnih samouprava-BIRN

U Srbiji se ne poštuju evropski standardi u oblasti medija

Beograd, 18.maj 2012.godine- U Srbiji se u oblasti medija potpuno ostvaruju samo četiri od ukupno 27 evropskih standarda, većina standarda je “u sivoj zoni”, dok u nekoliko oblasti postoje drastična odstupanja. Ta odstupanja se, pre svega, odnose na tržišno poslovanje Continue reading U Srbiji se ne poštuju evropski standardi u oblasti medija