Za projektno sufinasiranje medija u 2024. godini 8 odsto više novca nego ove godine

Beograd, 12.10.2023. –

Ministarstvu informisanja i telekomunikacija u 2024. godini, za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja, na raspolaganju će biti 352 miliona dinara, predviđeno je predlogom budžeta koji je usvojila Vlada Srbije. To je 27 miliona više nego što je za informisanje bilo opredeljeno budžetom za ovu godinu.

U narednoj godini, po budžetskim linijama 424 i 481, koje se odnose na projektno sufinansiranje, za projekte proizvodnje medijskih sadržaja biće izdvojeno 230 miliona dinara. Za projekte informisanja građana na teritoriji AP Kosovo i Metohija na srpskom jeziku opredeljeno je 20 miliona dinara, informisanje pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na srpskom jeziku 34.800.000 dinara, informisanje nacionalnih manjina na sopstvenom jeziku 49.200.000 dinara, a informisanje osoba sa invaliditetom 18 miliona dinara.

Podsetimo, po Zakonu o javnom informisanju i medijima, za pojedinačna davanja može se opredeliti najviše 5 odsto od ukupnih sredstava za ostvarivanje javnog interesa putem javnih konkursa.

Budžetom za 2023. godinu, za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja bilo je izdvojeno 325 miliona dinara. Od toga je 310 miliona bilo opredeljeno za devet konkursa za sufinansiranje medijskih projekata iz oblasti javnog informisanja koje je raspisalo Ministarstvo.

U predlogu budžeta za narednu godinu, za podršku u radu ustanove za novinsko – izdavačke delatnosti „Panorama” predviđeno je 60.269.000 dinara.

Takođe, kako se navodi u predlogu budžeta, za finansiranje osnovnih delatnosti Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” izdvojeno je 900 miliona dinara, kao i prošle godine.

Zanimljivo je da je za projektno finansiranje javnih servisa za narednu godinu odvojeno 20.302.000 miliona dinara, dok je budžetom za ovu godinu za ove namene bilo opredeljeno čak 130.000.000 dinara.

Izvor: UNS