Savet za borbu protiv korupcije: REM detaljno da objasni kriterijume za dodelu nacionalne frekvencije

Beograd, 01.08.2022. –

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije saopštio je danas da je u javnom interesu da Regulatorno telo za elektronske medije (REM) detaljno objasni kojim kriterijumima su se članovi rukovodili pri glasanju za dodelu nacionalne frekvencije, jer obrazloženje da je odluka doneta „većinom glasova pri tajnom glasanju“, nije dovoljno.

U saopštenju Savet ističe su nezavisni, objektivni i profesionalni mediji jedan od stubova borbe za demokratiju, vladavinu prava i efikasnu borbu protiv korupcije.

Podsećajući na svoje izveštaje iz 2014. i 2015. godine, Savet podseća na tri izveštaja o transformaciji medija i ukazao da su netransparentno vlasništvo i finansiranje, upotreba javnog novca za finansiranje medija, kao i politički uticaji i neprofesionalan rad pojedinih novinara doveli do tabloidizacije medija i neobjektivnog informisanja građana.

Proteklih godina došlo je do daljeg urušavanja medijske scene u Srbiji, a Medijska strategija nije dala očekivane rezultate, na šta stalno ukazuju stručna novinarska udruženja u Srbiji i mnoge ozbiljne institucije iz inostranstva.

Danas imamo konfrontirane medije i suprotstavljene građane, a javni interes je zanemaren, naglašava Savet.

Pri dodeli četiri nacionalne frekvencije, kao jedan od ključnih kriterijuma trebalo je detaljno razmotriti, kako su mediji koji su konkurisali funkcionisali u prethodnom periodu, stav je Saveta za borbu protiv korupcije.

Kredibilnost medija koji nisu ispunili preuzete obaveze za dobijenu frekvenciju i obaveze iz priloženih elaborata je upitna i nema garancija da se to neće ponoviti, upozorio je savet za borbu protiv korupcije.

Ukoliko REM smatra da je irelevantno da li su i koliko puta televizije koje su posedovale nacionalnu frekvenciju prekršile Zakone, Pravilnike, Kodekse i etičke norme, onda se poništava društvu toliko potreban princip odgovornosti i obesmišljavaju se profesionalna i stručna udruženja.

Savet smatra da nije bilo razloga da se dodela pete frekvencije odlaže jer se time samo stvaraju uslovi za razne manipulacije, dodaje se u saopštenju Saveta.

Izvor: Danas