Savo Manojlović: Ispunjeni su zakonski uslovi da Narodna skupština smeni članove REM-a

25.07.2022. –

„Narodna Skupština Republike Srbije bi morala odmah po konstituisanju da razreši sve članove REM-a koji su javno priznali da će kršiti zakon prilikom dodele nacionalnih frekvencija“, izjavio je direktor kampanja „Kreni-promeni“ i predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti, Savo Manojlović.

On je rekao da je više članova REM-a uključujući i predsednicu Saveta REM-a jasno istaklo da se prilkom dodele nacionalnih frekvencija neće obazirati na kršenje zakona od strane televizija Hepi i Pink.

„To je u direktnoj suprotnosti sa samim Zakonom o elektronskim medijima, član u kome je jasno propisano da se prilikom nove dodele dozvole u obzir uzima da li je poštovan programski elaborat na osnovu koga je televiziji prethodno izdata dozvola,kao i da li je televizija prethodno poštovala zakon“, rekao je Manojlović u saopštenju „Kreni-promeni“.

Dodao je i da je stav koji zastupaju pojedini predstavnici REM-a kao i urednici i vlasnici televizija u potpunosti suprotan zakonu, i da se time direktno priznaje da su tlevizije Hepi i Pink kršile zakon.

„Narodna skupština na osnovu člana 16. stav 1. tačka 5. Može da razreši člaove REM-a ako se utvrdi nesavestan i nepravilan rad, odnosno ako postoje razlozi za nedostojnost, što je ovde slučaj.“

Manojlović je istakao da je dužnost REM-a da se stara o poštovanju zakona a ne da bude „staratelj“ predstavnicima televizija koje krše taj isti zakon.

Izvor: Danas