Za kampanju klevetanja novinara Živkovića portal e-Pančevo kažnjen sa samo 100.000

Pančevo, 21.07.2022. –

Viši sud u Beogradu presudio da je portal e-Pančevo klevetao Nenada Živkovića, da zbog takvih tekstova u sredini u kojoj živi novinar može da bude izložen osudi i zgražavanju, ali je za hajku protiv njega ovaj portal kažnjen sa samo 100.000 dinara.

Sutkinja Višeg suda u Beogradu Milenija Petričević presudila je da izdavač portala e-Pančevo i njegov urednik Aleksandar Čupić moraju novinaru Nenadu Živkoviću da isplate 100.000 dinara zbog „pretrpljenih duševnih bolova i povrede ugleda i časti”.

Pančevački novinar je tužbu podneo zbog serije uvredljivih tekstova koji su na portalu e-Pančevo objavljeni u maju i junu 2019. godine.

Sud je u obrazloženju presude utvrdio da se u objavljenim delovima tekstova o Živkoviću iznose tvrdnje koje „ne mogu a da ne izazovu krajnje negativnu ocenu o Živkoviću kod prosečnog čitaoca, koje predstavljaju netačnu informaciju, a samim tim i nedopuštenu”.

„O tužiocu se iznose informacije kao o jednoj nemoralnoj, nesavesnoj osobi, osobi lažnog zanimanja, bez kredibiliteta, plaćenom projektu stranih organizacija čiji je cilj destabilizacija Srbije, osobi koja se bavi mahinacijama, zloupotrebama, prevarama… Sveukupnom analizom tekstova može se zaključiti da se njima tužilac stavlja u kategoriju lica koja ne poštuju elementarna ljudska prava upotrebom izraza koji se istorijski vezuju za vinovnike holokausta i aparthejda, tvrdnjama da tužilac promoviše govor mržnje i fašistički poziva na nasilje, označava se kao osoba koja je krala od svog brata”, navodi se u presudi.

Sud dodaje da su tekstovi ovakve sadržine u stanju da dovedu do toga da u sredini u kojoj živi subjekat informacije bude izložen osudi, čak i zgražavanju, čime se svakako povređuje njegov ugled.

Neobično je tumačenje suda da je interes da građani budu informisani mogao da se ostvari i objavljivanjem koje ne povređuje, odnosno koje „u manjoj meri od konkretnog povređuje čast i ugled tužioca, u skladu sa etičkim kodeksom novinarske profesije, što u konkretnom slučaju nije učinjeno”.

Sud zaključuje da portal e-Pančevo nije sa dužnom pažnjom proverio informacije, već ih je olako  prikazao kao tačne i proverene i na taj način stvorio negativnu sliku o tužiocu.

Tuženi: Tvrdnje tačne, nisu uvredljive

U odgovoru na tužbu, koji se citira u presudi, tuženi su naveli da je Živković javna ličnost, da je aktivno politički angažovan u Pančevu i da aktivno na dnevnom nivou učestvuje u komentarisanju društvenih i političkih pojava, te da su tvrdnje tačne i da ne predstavljaju uvredu za tužioca.

Tekstove su, kako kažu, prenosili u cilju informisanja građana, a na osnovu informacija iz izvora koji su im bili dostupni. Namera da uvrede tužioca, kažu u e-Pančevu, nikada nije postojala, niti se tužilac obratio tuženima sa zahtevom da se objavi ispravka neke od objavljenih informacija.

„U dužem vremenskom periodu na sajtu Pančevo Si Ti objavljivao je tekstove u kojima je na uvredljiv način govorio o tuženima i drugim kolegama, aktivno komentarisao društveni i politički život, iznoseći politički, a ne novinarski stav. Dodatno, i sam je tekstove objavljivao na svom Fejsbuk profilu, dodajući šaljive komentare. Dakle, ako se tužilac poziva na pretrpljenu štetu zbog objavljivanja netačnih informacija koje su uvredile ugled i čast, zašto nije tražio demanti i zbog čega je učestvovao sam u širenju tih vesti i doprineo eventualnom stvaranju štete? To znači da ih nije shvatao kao uvredljive”, citira se u presudi odgovor na tužbu.

Sud kaže da je prilikom odlučivanja o tužbi imao u vidu i te navode, te da tuženi nisu dostavili dokaz za takve tvrdnje, i da ti navodi nisu od uticaja na obavezu dužnog postupanja u skladu sa standardima novinarske profesije, bez vređanja časti i ugleda tužioca.

Tužilac se, prema sudu, ne može svrstati u kategoriju nosilaca javnih i političkih funkcija, da bi bio dužan da trpi iznošenje kritičkih mišljenja u vezi sa obavljanjem takvih funkcija.

Sud je u presudi istakao da „poklanja poverenje” iskazu tužioca, imajući u vidu da je on dat na jasan i uverljiv način, da je komplementaran sa pisanim dokazima. Od strane tuženih nije predočen nijedan dokaz u prilog istinitosti njegovih navoda, smatra sud.

Navedeni novčani iznos je, prema sudu, pravična satisfakcija za pretrpljenu nematerijalnu štetu. Sud je  tužbeni zahtev od 500.000 dinara ocenio kao previsoko odmeren.

Presudom se tuženom zabranjuje ponovno objavljivanje informacija o Živkoviću, kao što su da je gori od ostrašćenog političkog aktiviste, da je upetljan u laži, da pati od mizerne podrške, nebitnosti, što ga goni ka sve gorim spinovima i dubljim frustracijama, da promoviše govor mržnje i fašističke pozive na nasilje, da je uličarski sinonim nedemokratskog dijaloga, da je sredstvo za dalje ustaške obračune sa Srbijom, lažni novinar, profesionalni opozicionar, opsesivni materijalista, učenik špijuna, da je deo projekta unutrašnje destabilizacije Srbije, da poziva na segregaciju…

Čupićev advokat Saša Levnajić za Cenzolovku je rekao samo da nema komentar.

ZA TRI GODINE SAMO PRIPREMNO ROČIŠTE

Jedini postupak od navedena četiri koji se i dalje vodi pred Višim sudom u Beogradu jeste tužba Nenada Živkovića protiv RTV Pančevo i tadašnjeg glavnog urednika Miroslava Milakova zbog serije priloga o novinaru, emitovanih tokom februara 2019. godine.

Zbog ovih priloga je Regulatorno telo za elektronske medije upozorilo TV Pančevo. U tom postupku održano je samo pripremno ročište, a poslednje, koje je bilo zakazano za 28. april, odloženo je za 28. septembar.

Kaznena politika preblaga

Ovo je treća presuda od ukupno četiri tužbe za povredu ugleda i časti, koliko je Nenad Živković podneo protiv portala e-Pančevo i RTV Pančevo zbog serije priloga i tekstova tokom 2019. godine, a u kojima je nazivan najpogrdnijim imenima – smradom, saradnikom neprijatelja, učenikom špijuna koji podržava proustaške medije

U oktobru 2021. godine naloženo je Radio-televiziji Pančevo da isplati Živkoviću 80.000 od traženih 300.000 dinara za tri uvredljiva priloga.

U martu ove godine presuđeno je u korist Živkovića u postupku koji je vodio protiv izdavača i glavnog urednika portala e-Pančevo Aleksandra Čupića, kada je tuženima naloženo da plate 100.000 od traženih 500.000 dinara za pet tekstova.

Treća presuda doneta je u maju ove godine. Kao i zbog prethodne dve, nakon žalbi i tuženih i tužioca, čeka se odluka Apelacionog suda.

Komentarišući presude, Nenad Živković za Cenzolovku kaže da pozdravlja odluke suda, koje jasno pokazuju da su pančevački mediji „skliznuli ispod svih mogućih standarda civilizovane javne komunikacije”. Istovremeno je nezadovoljan iznosima.

„Ispada da su sudski troškovi maltene isti kao i prvostepene presude. Takvim blagim kažnjavanjem sud upućuje spornu poruku da praktično za 20.000 dinara svako može da kaže bilo šta o bilo kome u javnom prostoru i da bude tako blago sankcionisan”, ocenjuje Živković.

Dodaje da je smisao podizanja tužbi bio njegov doprinos upristojavanju sprske medijske scene.

Evidentno je, prema Živkoviću, da se nakon podizanja ovih tužbi, tuženi mediji sa više pažnje upuštaju u medijske hajke, mada su i dalje daleko od profesionalnih medija. Oni služe, kako kaže, kao propagandni mediji koji treba da afirmišu takozvane uspehe vlasti.

Izvor: Cenzolovka