Švelju ponovo 2.500.000 iz subotičke gradske kase

28.05.2022. –

Gradonačelnik rešenje potpisao uprkos dokumentaciji sa prošlogodišnjih konkursa koja svedoči da je ovaj preduzetnik sav konkursni novac prosleđivao drugim preduzećima i organizacijama čiji su zastupnici povezani sa medijskim konkursima, razmenjujući sa njima fakture za istovetne usluge

Rešenjem koje je potpisao gradonačelnik Stevan Bakić, Subotičani će i ove godine firmi „Video kreativa tim“ iz Sombora platiti 2.500.000 dinara, ovoga puta za projekat „Kulturom za Suboticu“.

Naša redakcija objavila je kompletnu prošlogodišnju konkursnu dokumentaciju koja svedoči da je firma Milana Švelja, snimatelja iz Crvenke, sav novac dobijen na konkursima prosleđivala organizacijama i preduzećima na čijem su čelu osobe povezane sa medijskim konkrsima, razmenjujući sa njima fakture za istovetne usluge,  a iz pomenute dokumentacije nije moguće pouzdano utvrditi da je Šveljo zaista obezbedio deo sredstva u okviru konkursa iz vlastitih izvora.

Uz to, niko od Subotičana koje smo anketirali nije znao ništa o prošlogodišnjim Šveljovim medijskim sadržajima, navodno emitovanim na Televiziji Subotica.

Snimci pomenutih medijskih sadržaja nisu dostavleni uz pravdanje projekta, a nisu dostavljeni ni našoj redakciji koja ih je tražila od Švelja i Vladana Stefanovića posredstvom čije televizije je Šveljo ostvario sve svoje prologodišnje projekte za koje je dobio ukupno oko 55.000 evra.

Šta više, u Šveljovom prošlogodišnjem subotičkom konkursu navedeno je da su Subotičani izdvojili 320.000 dinara za usluge šminkanja i kostimiranja.

Najveći dobitnik novca i na ovogodišnjem konkursu u Subotici su firme Vladana Stefanovića VTV d. o. o. (4.500.000), Radio Subotica (2.000.000), „V Production“ (2.000.000) i Magazin „Dani“ (3.600.000), dok je našoj redakciji dodeljeno 100.000 dinara.

Sajt Subotica,com dobio je 2.200.000, Nove subotičke novine 2.000.000, a kuća „Ju eko“ ukupno 6.620.000 dinara. Snimatelju Goranu Polovini pripalo je 1.000.000 dinara.

KOMPLETAN SPISAK DOBITNIKA NOVCA NA OVOGODIŠNJEM MEDIJSKOM KONKURSU U SUBOTICCI DOSTUPAN JE OVDE.

Sastav subotičke medijske komisije ove godine činili su Violeta Jovanov Peštanac, na predlog Udruženja “Društvo novinara Vojvodine” koje nema veze sa istoimenim društvom koje deluje u okviru Udruženja novinara Srbije (UNS), zatim Marko Ivanić, naveden kao “nezavisni medijski stručnjak” i Erika Kabok, predstavnica Udruženja mađarskih novinara Vojvodine.

Ivanić je u Subotici naveden kao „nezavnisni medijski stručnjak“, iako je u radu medijskih komisija do sada često nastupao kao predstavnnik organizacije “ComNet” koja se dovodi u vezu sa Vladanom Stefanovićem, vlasnikom Televizije Subotica, čija su četiri preduzeća u zbiru, sa povezanim organizacijama, među najvećim dobitnicima konkursnih sredstava u Srbiji.

Isti je slučaj sa Violetom Jovanov Peštanac koja je u sastavima dosadašnjih medijskih komisija takođe nastupala kao predstavnica “ComNet”-a.

Naša redakcija je u više navrata protekluh meseci pokušala da ukaže na činjenicu da predstavnici medijskih udruženja, kao što je „ComNet“, u medijskim komisijama odlučuju i dodeljuju novac građana medijima koji su članovi ove organizacije, što je slučaj i ove godine u Subotici.

Na sajtu „ComNet“-a navedeno je da ova organizacija, pored ostalog, „deluje kroz saradnju članica na zajedničkim projektima, izradu zajedničkih emisija i zajednički nastup na komercijalnom tržištu“.

Izvor: Subotičke