REM pokrenuo postupak protiv Pinka zbog teških uvreda koje je Dragoslav Bokan uputio Mariniki Tepić

Beograd, 06.12.2021. –

Zbog sramnih izjava Dragoslava Bokana da je „Marinika Tepić pripadnik nacionalne manjine, koja mrzi Srbiju i srpski narod“, te da je „nacionalni neprijatelj“, Savet REM-a pokrenuo je postupak protiv Pinka. Stručna služba je ocenila da je prekršen Pravilnik o zaštiti ljudskih prava, posebno deo koji zabranjuje govor mržnje. Judita Popović pak smatra da je u pitanju minimalizacija prekršaja

Služba za nadzor i analizu programa emitera pokrenula je 1. decembra postupak po službenoj dužnosti protiv Televizije Pink zbog izjave Dragoslava Bokana da je „Marinika Tepić pripadnik nacionalne manjine, koja mrzi Srbiju i srpski narod“, te da je „nacionalni neprijatelj“. On je sve to rekao u emisiji „Tema dana“, emitovanoj na Pinku 29. novembra.

U izvešaju Stručne službe REM-a navodi se da je negativan stav o potpredsednici Stranke slobode i pravde postavljen u kontekst njenog pripadanja nacionalnoj manjini, gde je ona označena kao državni neprijatelj, što predstavlja poziv na nacionalnu i državnu konfrontaciju sa rumunskom manjinom.

Na ovakvu vrstu komunikacije u javnom prostoru reagovala je i Olivera Zekić, predsednica Saveta REM-a, koja je izjavila da je „lično zgrožena količinom govora mržnje“, dok je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) podneo prijavu protiv TV Pink zbog širenja nacionalne mržnje u emisiji „Tema dana“.

„Povezivanje nečijeg političkog delovanja, ocenjenog kao štetno i neprijateljsko, sa pripadnošću određenoj etničkoj ili nacionalnoj grupi, te pozivanje na zaštitu od takvog delovanja, objavljeno u televizijskom programu, bez odgovarajuće reakcije voditelja na način kako to traži član 4 stav 2 Pravilnika, znači diskriminaciju rumunske nacionalne manjine, odnosno diskriminaciju Marinike Tepić po osnovu njene navedene pripadnosti rumunskoj nacionalnog manjini. Iskaz podrazumeva i a priori destruktivan i neprijateljski odnos rumunske manjine u odnosu na nacionalne i državne interese i poziv da se tome suprotstavi. Time je ispunjen uslov da slučaj bude kvalifikovan kao prekršaj člana 27 Pravilnika (Zabrana govora mržnje)“, navodi se u izveštaju Stručne službe.

Popović: Minimalizacija prekršaja

Članica Saveta REM-a Judita Popović smatra da je Stručna služba izostavila obavezu Regulatora u vezi sa zabranom govora mržnje koju propisuje Zakon o elektronskim medijima (ZEM), ostajući samo pri konstataciji nesklada u ponašanju pružaoca medijske usluge sa podzakonskim aktom. To je, kako je istakla, minimalizacija ozbiljnosti utvrđenog prekršaja.

Zbog značaja ove, ali još nekoliko tačaka dnevnog reda, Popović je predložila da se zakaže redovna sednica (uživo), umesto vanredne (telefonske), radi neposrednog sučeljavanja stavova i mišljenja članova Saveta i Službe za nadzor i analizu, ali se to nije dogodilo. Ona zbog toga nije glasala ni za usvajanje dnevnog reda niti za odluke koje su danas donete.

Višnja Aranđelović, članica Saveta REM-a, kaže za Cenzolovku da nije znala za predlog Judite Popović da bude održana redovna sednica, jer taj predlog, kako kaže, Popović nije iznela pred njom. Ona misli da je uvek bolji sastanak uživo.

„Takođe mislim i da postoje slučajevi u kojima je važno da REM brzo reaguje, makar i na elektronskoj sednici. Ovaj put sastanak uživo nije bio moguć jer dva člana Saveta REM-a i četvoro zaposlenih, koji su takođe prisutni na našim sednicama, imaju i obaveze u Privremenom nadzornom telu za praćenje medija“, objasnila je Aranđelović.

Judita Popović je kritikovala i zaključak Službe za nadzor i analizu u vezi sa analizom programa TV Pink od 11. novembra 2021. godine, u emisiji „Na pravom mestu“, koja se odnosi na neistinite navode, klevete, govor mržnje (po osnovi političkog ubeđenja), osporavanje pravosnažne sudske presude, te zloupotrebu lakovernosti gledalaca.

Predmet napada su, prema navodima prijave koju je podneo jedan član Saveta REM-a, pokojni predsednik Vlade Srbije Zoran Đinđić, kao i Čedomir Jovanović. Stručna služba i Savet REM-a su ocenili da tu nema prekršaja medijske regulative, te postupak nije pokrenut.

„Očigledno ništa nije sporno u konstataciji da je pokojni premijer Đinđić trebalo da odgovara za nacionalnu izdaju i kriminalne delatnosti, da je ubistvo inspirisano sa Zapada koji je tražio većeg izdajnika i da se takav zove Čedomir Jovanović“, ocenila je Judita Popović.

Stručna služba je zaključila da su izneti stavovi lična ocena koja se nalazi u okvirima „javne delatnosti“, koju Popović komentariše kao „pravni nonsens“, s obzirom na to da, kako kaže, verbalnog nasilnika abolira iz razloga što se isti redovno razmeće u javnosti nauštrb žrtava, od koji je jedan mrtav, bez mogućnosti reakcije na takve optužbe, što je takođe nasilje u formi birokratske odluke.

„Kleveta po svojoj prirodi podrazumeva neistinite i uvredljive navode, a kako REM nema poziciju koja mu daje mogućnost provere navoda iznetih u programu, to se utvrđivanje klevete obavlja u postupku pred odgovarajućim sudovima. U pogledu iznetih primedaba koje se odnose na zloupotrebu lakovernosti gledalaca, Stručna služba smatra da se odredba o zloupotrebi lakovernosti ne može primenjivati na informativni program (primenjuje se na programe koji se bave gatanjem, vračanjem, proricanjem sudbine i slično)“, stoji u izveštaju Stručne službe.

Hepi bez kazne: Šaljivo o Romima i osetljivim temama

Na dnevnom redu današnje sednice bila je, između ostalog, i prijava Pokreta Opre Roma Srbija podneta protiv Televizije Hepi zbog emisije „Posle ručka“ od 26. oktobra. Prijava je podneta zbog komentara voditeljke Jovane Grgurević i izjava njenih sagovornika u kojima pominju romsku zajednicu. To je, smatraju u pokretu, suprotno zakonima o elektronskim medijima, o zabrani diskriminacije i o krivičnom postupku, jer su iznete informacije podstakle diskriminaciju, mržnju i nasilje zbog nacionalne pripadnosti, boje kože, zdravstvenog stanja, imovnog stanja i ostalog.

U prijavi se navodi da je voditeljka u navedenoj emisiji, podstičući i svoje sagovornike, „iznosila rasističke i fašističke izjave“ o romskoj zajednici. Dodaje se da su voditeljka i njeni sagovornici donosili neutemeljene zaključke u vezi sa obolevanjem Roma od kovida 19 i da treba ispitati DNK većinskog stanovništva i Roma, odnosno da Romi imaju posebno otporan genetski materijal i da imaju posebnu genetsku modifikaciju koju treba ispitati.

„Na taj način, lažnim izveštavanjem i neutemeljenom generalizacijom, voditeljka i njena sagovornica jačaju postojeći ekstremno desničarski narativ protiv Roma koji za cilj ima širenje mržnje i nasilje“, piše u prijavi.

Služba za nadzor i analizu programa emitera je, međutim, donela odluku da nema osnova za pokretanje postupka, s čime su se složili i članovi Saveta REM-a. U obrazloženju Službe piše da je paušalno iznošenje podataka o Romima kao nacionalnoj manjini koja je procentualno najmanje obolela od kovida 19 neprikladno, ali da se tokom razgovora nisu podsticali diskriminacija, rasizam i govor mržnje.

„Pominjanje ‘superiorne rase’ bilo je u kontekstu stvaranja imunog odgovora na kovid 19, a ispitivanje DNK odnosilo se ne samo na Rome, kao pripadnike nacionalne manjine, nego na sve ljude koji nisu oboleli od tog virusa. U prijavi se navodi da je voditeljka prekršila zakonske odredbe zbog nepoštovanja ljudskih prava i dostojanstva ličnosti romske zajednice navodeći da oni ne vode računa o ličnoj higijeni, međutim, razgovor takođe može da se protumači i kao namera da se ukaže na nemogućnost pridržavanja propisanih zdravstvenih mera u teškim uslovima u kojima mnogi Romi žive, o čemu često i sami svedoče. Ovaj segment razgovora završen je u neozbiljnom tonu, šaljivo. Ipak, neophodno je da pružalac medijskih usluga sa većim stepenom pažnje pristupa posebno osetljivim temama u društvu“, zaključuje se u izveštaju.

Raspravljalo se i o nepravilnostima u oglašavanju kod komercijalnih televizija, koje zahtevaju, smatra Judita Popović, ozbiljniji pristup od prostog utvrđivanja uočenih nepravilnosti, pošto su one konstantne i ne smanjuju se.

Samo u oktobru utvrđeno je čak 1.659 takvih nepravilnosti na šest televizija. Najviše na Pinku – 493, zatim na Prvoj – 457, B92 – 433 i Hepi – 256. Članovi Saveta REM-a doneli su odluku da se podnesu zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka protiv televizija Pink, Prva, Hepi i B92.

Izvor: Cenzolovka