Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnim medijskim servisima

Beograd, 23.11.2021. –

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnim medijskim servisima sprovešće se od 23. novembra do 13. decembra 2021. godine, nakon čega će Ministarstvo kulture i informisanja analizirati sve sugestije, predloge i primedbe učesnika

Tekst izmene i dopune Zakona o javnim medijskim servisima utvrđen je polazeći od uloge koju javni medijske servisi imaju u sistemu javnog informisanja, a naročito njihove uloge u izbornoj kampanji, i imajući u vidu da je dijalog važan deo evropskog puta i perspektive Republike Srbije, kao i da predložene mere doprinose stvaranju klime poverenja i promenama koje bi bile na korist građana i u skladu sa standardima Evropske Unije.

Izvor: UNS