Nacionalnu frekvenciju REM dodelio Radiju Cherry, koji ne emituje program, a iza kojeg stoji firma koja se bavi bojama

Beograd, 26.07.2021. –

Nije poznato kada će program novog nacionalnog radija startovati, ali iz firme Kolorton print, koja se bavi proizvodnjom sredstava za pripremanje boja i pigmenata, najavljuju da su im ciljna grupa „mladi duhom od 7 do 77 godina“. Iako ta firma nema nikakvog iskustva sa medijima, na konkursu je pobedila mnogo iskusniju i poznatiju radijsku konkurenciju

Konkurisali su svojevremeno za petu nacionalnu radijsku frekvenciju, iako, po sopstvenom priznanju, nemaju nikakvog iskustva u medijima: daleko su stručniji u oblasti proizvodnje boja i pigmenata. Tako stoji u opisu delatnosti beogradske firme Kolorton print.

Ni dve godine nakon što su viziju svog programa predstavili članovima Saveta REM-a, još nisu počeli da emituju program. Nije poznato ni kada će. Pa ipak, taj radio-u-nastajanju – Radio Cherry – pobedio je konkurenciju, odreda iskusniju u medijima, i voljom Saveta REM-a nosiće titulu nacionalnog radija. Čim se jednom pojavi u etru.

U trenutku nastajanja ovog teksta, Radio Cherry nije bio u Registru pružalaca medijskih usluga, koji vodi Regulatorno telo za elektronske medije (REM), a ni u Registru medija Agencije za privredne registre (APR).

Odluka Saveta REM-a o dodeli nacionalne radijske frekvencije doneta je 13. jula ove godine – skoro dve i po godine od objavljivanja javnog poziva za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa. Lista kandidata je utvrđena 11. juna 2019. godine, a razgovori sa podnosiocima prijava obavljeni su 1. jula te godine.

Znači, nismo iz tog posla“

Predsednica Saveta REM-a Olivera Zekić objašnjava za Cenzolovku da su se tek sad stekli uslovi za dodelu nacionalne frekvencije – duže vreme, kaže, Savet nije radio u punom sastavu, a bila je tu i epidemiološka situacija zbog koronavirusa.

Na javni konkurs, podseća predsednica Saveta REM-a, mogu da se prijave oni koji imaju, ali i oni koji nemaju dozvole za „pružanje medijske usluge“.

U trci za nacionalnu frekvenciju našli su se RTV 101 d.o.o. Beograd – Radio 101; 3. Radio Njoy d.o.o., Beograd – Radio S Media; Play radio d.o.o., Beograd – Radio Balkan; Medijski centar Radio Puls Grocka d.o.o. Beograd – Nacionalni Radio Puls i Kolorton print d.o.o., Beograd – Radio Cherry.

Poslednji navedeni kandidat odneo je pobedu i jedini je koji nema nikakvog iskustva u etru, kao ni u medijima.

To je potvrdio i Vladimir Gazivoda, zakonski zastupnik firme Kolorton print, na sednici na kojoj su se kandidati predstavili. On je rekao da se njegova firma do tada nije bavila medijskim poslom, ali da su u drugim oblastima imali neke rezultate.

„Znači, nismo iz tog posla. Po zakonu, spremni smo da obezbedimo i bankarsku garanciju u iznosu od 300.000 evra, kao dokaz sredstvima za poslovanje nacionalnog emitera. Naša firma se nije bavila, da ponovim, tim oblastima, ali smo radili tehnologiju. Bavili smo se štampom, nekim telekomunikacionim tehnologijama – kako softverom tako i uređajem za daljinsko učitavanje podataka“, istakao je Gazivoda.

On je objasnio da su analizom podataka poslovanja ostala četiri nacionalna radio-emitera (Radio Play, Radio S i S2, i HIT Music), on i njegove kolege došli do zaključka da emiteri imaju finansijske probleme i tu su videli svoju šansu. Rekao je da su obezbedili adekvatan prostor i da su sredstva za poslovanje našli iz sopstvenih izvora.

Zekić: Izabrani zbog najveće konzistentnosti između elaborata i prezentacije

Članovi Saveta REM-a odluku o dodeli nacionalne frekvencije Kolorton printu d.o.o. – Radio Cherry doneli su jednoglasno, jer je taj podnosilac, kako navodi Olivera Zekić, po mišljenu Saveta imao najveću konzistentnost između elaborata i prezentacije na javnom razgovoru.

„Time je između svih podnosilaca prijave dao veće garancije da će svojim programom doprinositi većem kvalitetu i raznovrsnosti sadržaja. Takođe, Radio Cherry je u obavezi da sa emitovanjem programa započne u zakonskom roku, a nakon izdavanja celovite dozvole za pružanje medijske usluge radija. I ja i ostali članovi Saveta, s obzirom na to da smo odluku doneli jednoglasno, uvereni smo da će Radio Cherry svojim programskim sadržajima dopuniti postojeću ponudu i naći svoje mesto na tržištu medijskih usluga, a u korist svih građana Srbije“, rekla je Olivera Zekić za Cenzolovku.

Predsednica Saveta REM-a ipak nije odgovorila na naše pitanje kako komentariše to što Kolorton print nema nikakvog iskustva s radom u medijima, pa ni na radiju.

„Za mlade duhom od 7 do 77“

Programski elaborat Radija Cherry, koji je očigledno članove Saveta REM-a „oborio s nogu“, a u koji smo imali uvid, predviđa da će to biti radio-stanica sa „bogatim sadržajem iz svih oblasti, sa ciljem da uz obilje najbolje domaće i strane pop muzike pruža građanima slobodne, potpune i blagovremene informacije o svim važnim političkim, kulturnim, privrednim dešavanjima u gradu, zemlji i svetu“. Dodaje se da su ciljna grupa „mladi duhom od 7 do 77 godina, oni kojima je bitna kvalitetna muzika, razonoda i korisna informacija iz cele Srbije“.

Programsku šemu na razgovoru sa predstavnicima Saveta REM-a u julu 2019. godine obrazložila je Ana Jovanović, koja je predstavljena kao urednica Radija Cherry. Ona je rekla da će 90 odsto programa činiti muzički sadržaj, informativni program biće zastupljen sa pet odsto, dok će udeo dečjeg programa biti od tri do četiri odsto, a emitovaće se i emisije iz oblasti kulture i sporta.

Radio Cherry će se, prema njenim rečima, razlikovati od konkurencije po tome što će puštati i stranu i domaću muziku zajedno. Akcenat je, kako je rekla, na laganim formama, sa novitetima, vestima od dva minuta, te na uključivanju slušalaca za dobijanje besplatnih karata za pozorište, koncerte i slično.

Navodi se i da bi radio proizvodio i emitovao programe namenjene svim segmentima društva, bez diskriminacije, vodeći pri tome računa o deci i omladini, socijalno i zdravstveno ugroženima, manjinskim i etničkim grupama, osobama sa posebnim potrebama…

„U programu Radija Cherry nema mesta za sadržaje koji nisu u skladu sa visokim moralnim i etičkim standardima novinarske profesije, te je sa ovih talasa nemoguće čuti štetne sadržaje po fizički, mentalni ili moralni razvoj dece i omladine, odnosno sadržaje koji podržavaju nasilje, narkomaniju ili druge vidove kriminalnog ponašanja“, navodi se u elaboratu.

U Radiju će, prema tom dokumentu, raditi 12 osoba, uglavnom sa visokom školskom spremom, sa iskustvom ili bez iskustva, kao što je to, na primer, voditelj.

Iz Kolorton printa nisu odgovorili na naša pitanja o tome kada će početi sa emitovanjem programa, kako će se finansirati i da li smatraju da će moći da proizvedu kvalitetan program za celu Srbiju, s obzirom na to da nemaju iskustva u medijima.

MALO MIROVALI, PA STIGLI DO FREKVENCIJE

Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), Kolorton print je osnovan 4. jula 2005. godine kao privredno društvo za usluge u oblasti kinematografske delatnosti 3in1 d.o.o.

Tri godine kasnije (27. maja 2013) menja se pretežna delatnost društva i umesto distribucije kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa, upisuje se proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata.

Desetak dana kasnije menja se i naziv firme iz 3in1 d.o.o. u Kolorton print d.o.o. Podaci iz APR-a pokazuju da se pored svoje osnovne delatnosti Kolorton print d.o.o. bavi i uslužnim štampanjem flajera, kataloga, brošura i drugog reklamnog materijala.

Vladimir Gazivoda je na predstavljanju kandidata u REM-u 2019. godine rekao da je firma dve godine u mirovanju. U 2017. godini imala je 13 zaposlenih, a godinu dana kasnije nijednog. U izveštaju Službe za nadzor i analizu REM-a stoji da društvo raspolaže sa ukupno 35,3 miliona dinara i da ima poslovni gubitak od milion dinara.

Prema podacima Organizacije proizvođača fonograma Srbije (OFPS), Kolorton print je tokom 2013, 2014, 2015. i 2016. dobijao određena sredstva od ove organizacije. Nije poznato koliko je novca u pitanju, a ni na osnovu čega su dobili sredstva, s obzirom na to da je delatnost Kolorton printa od 2013. godine promenjena u proizvodnju sredstava za pripremanje boja i pigmenata. Ni o tome u Kolorton printu nisu želeli da govore.

Od aprila ove godine stopostotni vlasnik Kolorton print je Vladimir Joksimović, koji je vlasništvo preuzeo od Dejana Đorđevića. Vladimir Gazivoda ostao je na mestu direktora firme.

U dokumentaciji REM-a, u koju je Cenzolovka imala uvid, navedeno je da će funkciju glavnog i odgovornog urednika Radija Cherry obavljati Vanja Topalović. Cenzolovka nije uspela da za to dobije zvaničnu potvrdu.

Izvor: Cenzolovka