Milenijum tim: Odštetni zahtevi protiv medija smanjeni na „simboličnih 100 evra“

Beograd, 19.07.2021. –

Kompanija Milenijum tim saopštila je da nema ni motiv, ni nameru da tužbama pravi pritisak na medije, ili da ugrožava njihov rad. Ta kompanija je poručil da ni u jednom trenutku na umu nije imala takozvane SLAPP tužbe, kao i da je odlučila da tužbe protiv medija, koje su do sada bile za iznos od 100.000 evra, imaju “simboličan odštetni zahtev u vrednosti 100 evra”.

Kompanija Milenijum tim poručuje i da joj je jedini motiv da pokrene postupke za naknadu štete bila činjenica da je objavljivanjem, kako navodi, neistinitih informacija grubo povređen ugled kompanije i naneta finansijska šteta njenim poslovnim interesima.

„Kao kompanija koja je potpuno uverena u zakonitost svog poslovanja, zadržavamo pravo da i dalje putem
nadležnih državnih organa zatražimo zaštitu svojih interesa, ukoliko oni budu ugroženi kroz sistematsko i organizovano iznošenje neistina na račun kompanije i njenih vlasnika“, poručuje se u saopštenju.

„Razumevajući finansijske uslove u kojima mediji rade, a posebno poštujući ulogu koju imaju kao kontrolori društva, pa i poslovnih procesa, odlučili smo da tužbe protiv medija (koje su do sada bile za iznos od 100.000 evra) imaju simboličan odštetni zahtev u vrednosti 100 evra“, dodaje Milenijum tim.

Ta kompanija navodi i da joj je bitno da se utvrdi istina, te da ni u jednom trenutku nije imala na umu takozvane SLAPP tužbe, što veruje da je potvrđeno odlukom o smanjenju odštetnih zahteva.

Dodaje se i da će dosuđene sume, i do sada i ubuduće, biti usmerene u humanitarne svrhe.

Milenijum tim je na kraju saopštenja izrazio nadu da ovakvi, kako navodi, simbolični procesi neće biti potrebni i da će mediji „pokazati spremnost da pokažu dužnu novinarsku pažnju, koju im zakon propisuje, i da se za sve informacije o poslovanju kompanije obrate samoj kompaniji“.

Izvor: N1