BIRODI: Baze monitoringa REM-a postale informacije od javnog značaja

Beograd, 06.04.2021. –

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) saopštio je da je Poverenik za slobodan pristup informacijama naložio Regulatornom telu za elektronske medije (REM) da mu, u roku od pet dana, dostavi baze monitoringa medija za 2018. za televizije sa nacionalnom pokrivenošću.

Poverenik je, kako je saopšteno, tu odluku doneo nakon žalbe koju mu je BIRODI-ja iz aprila 2019. u kojoj je ukazano na to uskraćivanje prava na dobijanje informacije od javnog značaja.

„Značaj ove Odluke Poverenika je u tome što su baze podataka iz monitoringa izveštavanja emitera koje sprovodi REM, postale informacije od javnog značaja. Time se stvara zakonski osnov i obaveza da REM svoje podatke iz monitoringa izveštavanja emitera postavi na sajt otvorenih podataka“, saopštio je BIRODI.

U saopštenju se dodaje da će na ovaj način stručna i naučna zajednica moći da radi analize izveštavanja medija i pomogne REM-u u ostvarivanju njegove nadzorne uloge.

Izvor: UNS