ANEM: Osuda naslovnih strana Srpskog telegrafa, Informera i Alo

Beograd, 09. januar 2020. godine-

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije je osudila način na koji su pojedini mediji izveštavali o slučaju otmice maloletnog deteta i teškom nasilju koje je nad njim izvršeno, navodi se u saopštenju.

Povod za ovo saopštenje predstavljaju današnje naslovne strane listova ,,Srpski telegraf”, ,,Informer” i „Alo“, kao i tekstovi u tim listovima u kojima se prenose detalji iz istrage koja se vodi protiv Ninoslava Jovanovića, delovi njegovog navodnog iskaza, kao i fotografije maloletne devojčice.

Cilj pisanja tih, ali i njima sličnih medija, jeste senzacionalizam, zbog kog se objavljuju podaci kojima se krše osnovna prava maloletnog deteta, žrtve teškog nasilja.

ANEM ukazuje na to da se nedopustivim izveštavanjem tri navedena tabloida – ,,Srpski telegraf” i ,,Informer” i „Alo“ – najgrublje krše zakonom i Ustavom garantovana ljudska prava maloletne žrtve nasilja, doslovno gazi Kodeks novinara Srbije i postupa u suprotnosti sa zakonom propisanim obavezama urednika, novinara i izdavača medija.

Ova asocijacija podseća na to da je Zakonom o javnom informisanju i medijima propisano da se prikazom ili opisom scene nasilja u mediju ili medijskom sadržaju ne sme povrediti dostojanstvo žrtve nasilja. Takođe, Zakon je izričit u pogledu toga da se maloletnik ne sme učiniti prepoznatljivim u informaciji koja može da povredi njegovo pravo ili interes. Kodeks novinara Srbije obavezuje svakog novinara da poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece i žrtava zločina, kao i njihovo pravo na privatnost.Kodeks svakom novinaru zabranjuje da koristi neprimerene, uznemiravajuće, pornografske i sve druge sadržaje koji mogu imati štetan uticaj na decu.

ANEM je pozvao nadležne organe: Ministarstvo kuture i informisanja, kao organ koji vrši nadzor nad spovođenjem Zakona o javnom informisanju i medijima, i nadležno javno tužilaštvo da povodom današnjeg pisanja u listovima ,,Srpski telegraf”, ,,Informer” i „Alo“, preduzmu sve mere iz svojih nadležnosti, kako bi prava i interesi maloletnog deteta bili zaštićeni u najkraćem roku, a dosadašnje ponašanje tih medija sankcionisano.

Takođe ANEM je pozvao i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, preduzme sve mere iz svoje nadležnosti.

Kako u konkretnom slučaju ne postoji opravdani i legitimni interes javnosti da bude informisana o detaljima koje su navedeni mediji objavili, sloboda izražavanja, u cilju zaštite prava maloletnog lica, može biti podvrgnuta ograničenjima koje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa.

Takođe, ANEM ovim saopštenjem poziva i sve medije da svoja buduća izveštavanja prilagode odredbama Kodeksa novinara Srbije, koji daje jasne smernice u pogledu toga na koji se način izveštava o ovako delikatnim temama.

Saopštenje je potpisao Veran Matić, predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija.

Izvor. Cenzolovka