Šta piše u suspendovanom tekstu medijske strategije?

Beograd, 25.april 2018. godine –

Zbog čega je povučen radni tekst Nacrta medijske strategije nije jasno ni nekoliko dana po informaciji da je obustavljen rad na tom dokumentu, kao što je sadržina dokumenta tajna.

Posle iznenađujuće informacije koju je Nacionalnom konventu prenela savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević, pozivajući se na njegove konsultacije sa premijerkom, sama premijerka Ana Brnabić je kazala da je dalji rad na medijskoj strategiji zaustavljen jer Radna grupa koja se time bavi nema pun legitimitet usled odsustva svih relevantnih medijskih udruženja.

Novinarska udruženja i poslovne asocijacije povukla su se iz Radne grupe pre nekoliko meseci iz različitih razloga, ali to nije uticalo na nastavak rada, pa je početkom meseca sačinjena radna verzija Nacrta i najavljena skora javna rasprava o dokumentu. Sam dokument, međutim, nije objavljen.

Odluka o obustavljanju rada na medijskog strategiji usledila je posle posete predstavika OEBS-a Arlema Dezira Srbiji i njegove zamerke zvaničnicima što se doklument radi bez učešća releventnih udruženja, uz predlog da OEBS posreduje u dogovoru sa udruženjima.

Takođe, prekid na izradi temeljnog dokumenta za razvoj javnog infomisanja i medija u narednih pet godina, koincidira sa izveštajem Evropske komisije u kome je ocenjeno da u sferi medijskih sloboda nije bilo napretka.

Napokon, tumačenje premijerke Brnabić o nedovoljnom legitimitetu Radne grupe, sa izvesnim zakašnjenjm poklopilo se sa mišljenjem stavovima svih relevantnih udruženja.

Indikativno je, međutim, što se Ministarstvo kulture i informisanja, u čijoj je ingerenciji izrada Medijske strategije, nije oglasilo nakon povlačenja teksta i praktično raspuštanja Radne grupe, iako je to u isključivoj nadležnosti Ministarstva.

U čitavoj priči, međutim, sam dokument kao da je nestao i uopšte se ne zna šta su to eksperti predložili. Danas je došao u posed jedne od radnih verzija Nacrta. Kako je i sama premijerka sugerisala da se formira nova radna grupa u kojoj će biti i predstavnicvii relevantnih novinarskih i profesionalnih udruženja, ali i da se ne kreće od nule, Danas predstavlja taj dokument. Postoji mogućnost da je posle njega bilo manjih izmena, ali u osnovi to je predlog krnje Radne grupe.

Izvor: Danas