Nezavisnost i rad regulatornog tela za elektronske medije u Republici Srbiji- Savet Evrope

Beograd, oktobar 2017. godine –

Ova studija se bavi nezavisnom procenom rada Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u Republici Srbiji. Opseg studije uključuje primenu metode INDIREG na REM, te kontekstualnu interpretaciju rezultata s odgovarajućim preporukama politike. Naručilac studije je Savet Evrope na zahtev REM, u okviru projekta „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi (JUFREX)“

Metoda INDIREG je naučno zasnovana metoda procene formalne i de facto nezavisnosti nadzornih tela u oblasti audiovizuelnih medija u pet različitih dimenzija: (1) status i nadležnost, (2) finansijska nezavisnost, (3) autonomija odlučivanja, (4) znanje i transparentnost, i (5) odgovornost. Ova studija za sprovođenje o REM odvija se u tri koraka:
1. Prikupljanje podataka o formalnoj i de facto nezavisnosti REM;
2. Primena alata za rangiranje INDIREG na REM;
3. Izvođenje tačaka za obraćanje pažnje i kontekstualna interpretacija rezultata. .

Ceo izveštaj možete pročitati OVDE.