Uređenje projektnog sufinansiranja medijskog sadržaja- Pravna analiza sa preporukama

Beograd, oktobar 2017. godine –

Ovaj dokument nastao je u okviru projekta “Javni novac za javni interes” koji predstavlja inicijativu tri organizacije (BIRN, NUNS i Slavko Ćuruvija fondacija) za poboljšanje medijskih sadržaja plaćenih novcem građana, zakonske regulative i procedura koje uređuju ovu oblast, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Projekat između ostalog obuhvata i analizu pravne regulative i postojećih praksi različitih oblasti koje se tiču finansiranja medija, a ovaj dokument (policy paper) konkretno se bavi procedurama, nedostatcima i izazovima u oblasti procesa sufinansiranja medijskih projekata iz javnih budžeta.

Preporuke je pisao ekspert u oblasti medijskog prava i medijskih politika Miloš Stojković.

Ceo dokument možete pogledati OVDE.