Predlozi Vojvođanske inicijative za EU Ministarstvu kulture i informisanja- Uvesti program na albanskom i vlaškom jeziku

Beograd, 06. jul 2017. godine-

Neophodno je da se prilikom izrade nove Strategije, predviđene i u Akcionom planu za pregovaračko Poglavlje 23, i zakona koji će uslediti posle njenog usvajanja —organizuje široka i inkluzivna javna rasprava u kojoj će biti uključeni svi važni akteri, od predstavnika manjinskih nacionalnih saveta, vlasti i organizacija civilnog društva do međunarodnih organizacija i medijskih i novinarskih udruženja.

Ovo je, između ostalog, predlog i preporuka Vojvođanske inicijative za EU, koju čine organizacije civilnog društva u Vojvodini koje su se ujedinile s ciljem da artikulišu i promovišu interese građana Pokrajine u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Među preporukama su i predlozi za informisanje na manjinskim jezicima u kontekstu pregovaračkog procesa sa EU i izrade nove Medijske strategije Srbije, koje je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, u ime Inicijative, uputilo Ministarstvu kulture i javnog informisanja, kao i drugim domaćim i međunarodnim institucijama.

Jedan od najvećih problema manjinskih medija, smatraju članovi Inicijative, jeste finansijska održivost, pošto ne postoji jasno definisan mehanizam finansiranja informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Javni medijski servisi moraju početi da dosledno poštuju zakon, a pre svega Radio televizija Srbije, koja u svoj program mora uvrstiti i program na manjinskim jezicima, što je propisano i Zakonom o javnim medijskim servisima.

Potrebno je obavezati Javni medijski servis Srbije da uvede programe na albanskom, bosanskom, vlaškom i bugarskom jeziku, kao i da unapredi program na romskom jeziku.

Izvor: UNS