Zaštita privatnosti, zaštita dostojanstva ličnosti i pretpostavke nevinosti u medijima

Beograd, maj 2017. godine – Zaštita privatnosti, zaštita dostojanstva ličnosti i zaštita pretpostavke nevinosti predstavljaju zajednički kompleks pitanja koji je u najvećem broju slučajeva teško razmatrati zasebno. Za upad u privatnost (povredu privatnosti) gotovo po pravilu se može smatrati da je u isti mah i povreda dostojanstva ličnosti (iako, kako ćemo videti, neke zakonske odredbe ograničavaju zaštitu dostojanstva ličnosti samo na zaštitu od uvredljivih i omalovažavajućih sadržaja). Ovome bi trebalo dodati i zaštitu dece i maloletnika kao učesnika u programu, uz napomenu da je reč o posebno osetljivom pitanju jer, za razliku od punoletnih lica, deca i maloletnici nisu u zakonskoj mogućnosti da podnose prijave i tužbe zbog povrede svoje privatnosti/dostojanstva već je to prepušteno njihovim roditeljima/starateljima, a u slučaju da oni to propuste da urade, postoji obaveza pružalaca medijskih usluga (PMU) da tu obavezu preuzmu na sebe, i u krajnjoj instanci obaveza regulatornih tela.

REM-ov izveštaj pogledajte OVDE.