Izveštaji o implementaciji Akcionog plana za poglavlje 23

Beograd, januar 2017. godine – Vlada Republike Srbije osnovala je 11. decembra 2015. godine Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23, kao radno telof za pružanje stručne podršk pregovaračkoj grupi za Poglavlje 23. Savet za sprovođenje Akcionog plana za pregovore za Poglavlje 23 prati sprovođenje aktivnosti sadržanih u Akcionom planu na dnevnom nivou, pokreće mehanizam ranog
uzbunjivanja u slučaju zastoja i drugih problema u realizaciji Akcionog plana i koordinira procese izveštavanja.

Izveštaj na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE.

Izveštaj na srpskom jeziku 1-2/2016 možete preuzeti OVDE.

Izveštaj o sprovođenju AP 3/2016 možete preuzeti OVDE.

Izveštaj o sporvođenju AP 4/2016 možete preuzeti OVDE