(Ne)razjašnjeni tokovi novca koji uplaćaju mediji

Beograd, 23.jul 2015. –

Izveštaj Transparentnosti Srbije utvrdio je da tokovi novca koji elektronski mediji uplaćuju Regulatoru elektronskih medija (REM) nisu do kraja razjašnjeni.

Iako je poznato koliko novca REM naplati, koliko potroši, a da višak odlazi u budžet, ostalo je nejasno na šta se taj višak iz budžeta troši i koliko od tog novca odlazi za medijske projekte.

Prema zvaničnim podacima, reč je o prihodima od nešto više od 3,5 miliona evra u 2014. godini, dok je za isti preriod ostvaren suficit, koji je uplaćen u budžet, od nešto više od pola miliona. Analiza je pokazala i da se ta količina novca iz godine u godinu smanjuje.

Takođe, kako se čulo na konferenciji, svi mediji sa nacionalnom pokrivenošću izmiruju svoje obaveze, sa manjim zakašnjenjem koje iznosi oko mesec dana.

Izveštaj Transparentnosti pokazao je i da regulator nije primenjivao zakon o javnim nabavkama od osnivanja do danas, i to samo na osnovu internog mišljenja da se taj zakon na njih ne odnosi.

Međutim, Transparetnost Srbija se sa tim stavom ne slaže i smatra da bi to moglo biti sporno za period od 2009. do 2014, dok je od ove godine to jasno definisno izmenama zakona.

Takođe, kako se navodi u izveštaju, umesto primene zakon o javnim nabavkama, regulator je koristio interna pravila, za koja u Transparentnosti tvrde da su veoma nerazvijena, posebno kad je reč o kriterijumima za odabir ponuda.

U diskusiji, koja je usledila, isplivao je još jedan problem, a to je visina naknade zbog koje se, kako se čulo, sve veći broj medija registruje u inostranstvu, pa program u Srbiji emituju kao mađarski ili bugarski medij.

Dodatan razlog za taj fenomen, kako se čulo na skupu, mogao bi biti i što registracijom u inostranstvu izbegavaju programske obaveze koje predviđa srpski zakon.

Izvor: N1