BIRODI: REM neistinama izbegava da utvrdi (ne)postojanje pritiska Bakareca

18.07.2023. –

Biro za društvena istraživanja – BIRODI saopštio je da je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) umesto da dokaže, odnosno odbaci tvrdnju narodnog poslanika Nebojše Bakaraca da TV N1 i Nova S vode hibridni rat protiv države, obmanulo članove Saveta REM-a.

BIRODI je saopštio da se 9. 11. 2022. godine obratio REM-u sa sugestijom da sprovede monitoing izveštavanja TV N1 i Nova S i utvrdi da li ove dve televizije vode hibridni rat protiv države Srbije kako je to tvrdio narodni poslanik Nebojša Bakarec.

„Ovakva izjava u periodu trajanja konkursa za petu nacionalnu frekvenciju, čiji je jedan od učesnika Nova S, može se smatati činom pritiska poslanika Nebojša Bakareca na članove Savet REM-a čije imenovanje
(članovi 8 i 9 Zakona o elektronskim medijima) i opoziv (član 16, stav 5 Zakona o elektronskim medijma) se vrši u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

Kako bi se navedena tvrdnnja poslanika Bakreca proverila, BIRODI se obratio e.mailom REM-u, jer predmet obraćanja bilo postupanje poslanika, a ne pružaoca medijske usulge u ovom sllučaju RTS-a kao televizije
koja je prenosila skupštinsko zasedanje.

„Savet REM-a je na 452. vanrednoj sednici odlučivao o ovom BIRODI predlogu u okviru dnevnog reda. Tačka dnevnog reda bila netačno formulisna – Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa
emitera u vezi sa prijavom BIRODI podnetom protiv Nova S i N1 i donošenje odluke“, navodi BIRODI u saopštenju.

U Izveštaju Službe REM-a za nadzor i analize, koji je pripremljen za tačku vanredne sednice Saveta REM-a, kako je naveo BIRODI, izneta je nesitina.

„Naime, BIRODI nije dostavio prijavu zahtevajući da se utvrdi kršenje propisa od strane pružaoca medijskih usluga, već je sugerisao na izjavu narodnog poslanika izrečenu tokom skupštinskog zasedanja, koje je prenosio RTS, u odnosu na dva pružaoca medijskih usluga, od kojih je jedan u postupku konkursa za dodelu nacionalne frekvencije. Navedena izjava poslanika Nebojše Bakareca se može smatrati pritiskom na rad Saveta REM-a u postupku dodele pete frekvencije“, ističe se u saopštenju.

Na Službi za nadzor i analize je bilo da „operacionalizuje pojam hibridnog ratovanje, napravi instrument za monitoring i da na reprezentativnom uzorku emisija na dve navedene kablovske televizije sprovede

monitoring i dokaže, odnosno odbaci tvrdnju narodnog poslanika Nebojše Bakaraca“, navodi se i dodaje da je umesto toga služba REM u izveštaju obmanula članove Saveta REM-a.

Ovaj slučaj će, kako navodi BIRODI, biti dostavljen Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal kao dopuna u okviru postojećeg predmeta.

Izvor: N1