REM posebno brine o dostojanstvu političara na vlasti

Beograd, 05.06.2023. –

REM se pet puta žalio regulatornom telu u Luksemburgu zbog programa N1, Nove S ili Sport kluba. U većini slučajeva, brinuo je za dostojanstvo i integritet premijerke, predsednika ili drugih političara na vlasti.

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) se za dve godine pet puta žalilo Luksemburškom nezavisnom telu za audio-vizuelne medije (ALIA; Alija) zbog programa televizija Junajted grupe.

Alija je dva puta izrekla neki oblik opomene ili kazne, što je REM uredno objavio i do njih je na sajtu regulatora jednostavno doći. Odbijene ili nesanckonisane prijave tam nije jednostavno pronaći.

REM se Aliji žalio jer je, kako smatra, u emisiji „Mentalno razgibavanje” (novembar 2020), više puta narušeno dostojanstvo nekolicine visokopozicioniranih srpskih političara – omalovažavajućim opaskama u vezi sa fizičkim izgledom, seksističkim uvredama, diskriminacijom i govorom mržnje.

Da bi ispravno odlučili, u Aliji su, kako navode, angažovali prevodioca-tumača, koji je konstatovao da REM nije dostavio transkript cele emisije, već samo delimične sekvence za koje je naveo da sadrže diskriminaciju i govor mržnje.

Iz Alije ukazuju i na to da je reč o duhovitom formatu, koji podleže veoma širokoj slobodi izražavanja. Podsećaju i da misija Saveta „nije da ocenjuje primerenost uredničkih izbora” ili „ novinarski ili humoristički kvalitet”, već da izriče sankcije ako utvrdi da je došlo do ozbiljnog i teškog kršenja odredbi koje se na njega primenjuju. „Ovde očigledno nije tako”, zaključili su i zatvorili slučaj kao neosnovan.

REM u obzir uzima samo šta želi

„Nakon iscrpne analize svih elemenata dosijea i konsultacija sa dva nezavisna stručnjaka, direktor je konstatovao nezanemarljiva odstupanja u prevodu emisije na engleski jezik i u njenom tumačenju koje je REM poslao regulatornom telu ALIA, i tekstova koje su direktoru dostavili nezavisni prevodioci”, navodi se u odluci Alije povodom prijave REM-a zbog emisije „Dobar, loš, zao” (mart 2021) i dodaje:

„Na osnovu analize koju su izvršili nezavisni prevodioci proističe da su pomenuta neslaganja posledica činjenice da je REM obezbedio doslovni prevod koji ne uzima u obzir nivo figurativnog značenja satiričnog iskaza i izostavlja kontekst u kome se pojavljuju različite interakcije i izrazi.”

U žalbi REM ističe da sporna emisija sadrži govor mržnje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i drugim srpskim političarima, te podriva njihovo dostojanstvo.

Nakon nekoliko meseci detaljnog razmatranja, Alija zatvara slučaj – bez opomene ili sankcije.

Kako odlučuje Alija?

S obzirom na to da je REM dostavio Aliji transkript samo sekvenci emisije na engleskom jeziku, u luksemburškom regulatoru za ovu prijavu angažuju dva tumača-prevodioca, koji poznaju politički i kulturni kontekst u Srbiji, te prevode celu emisiju na francuski.

U nastavku sledi deo Alijine odluke, koji se tiče analize ne samo sporne emisije nego i celokupnog konteksta:

„Kao primer koji neće uticati na detaljnu analizu ili presudu Saveta o nezanemarljivim neslaganjima u lingvističkom ispitivanju metadiskursa, koje je primetio direktor, između, s jedne strane, prevoda emisije na engleski jezik i tumačenja koje je dostavio REM, i sa druge strane informacije nezavisnih prevodilaca, Savet prvo razmatra sledeći odlomak (koji su na francuski jezik preveli nezavisni prevodioci Regulatornog tela) iz audio snimka o predsedniku Srpske desnice, koji je emitovan tokom emisije koja se analizira:

’Fizički ću ti jebati mamu. Imaš sestru? Jebaću ti sestru, kapiraš, u pičku. Ali ja ću tebe da ubijem. Otići ću u Svilajnac i prebiću ti oca i majku. Znači ja se ne igram. Nećeš više moći da uđeš u Beograd. Iseći ću ti delove tela. Znači ubiću te (…)’.

Dalje, Savet želi da citira i tri odlomka koji ilustruju nivo dijaloga između voditelja emisije koji ’ismejavaju’ političke prilike:

  1. ’E sada, tvoja i moja najomiljenija tema u okviru uvodnog izlaganja našeg predsednika, to je klopa. Kamila. Pa kaže čovek da je dobra kamila. I sad ti meni objasni jednu stvar, kako taj mazgov, kako on neće da jede šniclu od Angele Merkel?’
  2. ’Čekaj bre, prvo, kakav je to bio trenutak sadizma da se izdrkava (’izdrkava’ se odnosi na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, napominje Alija) na Gordani Uzelac (srpska novinara i savetnica za odnose s javnošću, objašnjava Alija)? To mi nikad neće biti jasno. Ajde zašto? Brate žena radi za tebe, konjino glupava, prati te svuda, izvršava sve tvoje naloge. Šta je to, šta se to desilo, govnaru glupi, pa da je tako, ono isprozivaš da moramo mi sad da je zajebavamo…)’.
  3. ’Jasno je, sve je organizovao i isplanirao diša (voditelj traži reč koja se rimuje sa ’piša’), kamenojedac’.

Savet od samog početka podseća da njegova misija nije da sudi o prikladnosti uredničkih izbora pružaoca usluga ili o novinarskom ili satiričnom kvalitetu emitovanih emisija, već je njegova misija ograničena na izricanje sankcija pružaocu medijskih usluga ukoliko se na kraju postupka saslušanja obe strane utvrdi da je ’pružalac usluga očigledno, ozbiljno i teško prekršio odredbe koje se na njega primenjuju (…)’.”

Direktor i Savet Alije se potom pozivaju na praksu Evropskog suda za ljudska prava prema kojoj „iznete formulacije ili komentari koji neke vređaju, šokiraju ili zabrinjavaju, kao takvi, ne gube pravo na slobodu izražavanja i da format satire uživa još širu zaštitu zarad umetničkog izraza i društvenog komentara.”

Oni podsećaju da sloboda izražavanja ipak ne može poslužiti kao zeleno svetlo da se iskazuju ozbiljne i neopravdano uvredljive primedbe, ali i da političari kao javne ličnosti moraju biti tolerantniji na kritiku.

„Međutim, Savet smatra da je, ukoliko se razmatra briga o ljudskim odnosima, prekršena granica onoga što je prihvatljivo za javno emitovanje, ako se uzme u obzir jezik koji je na nekim mestima korišćen u analiziranoj emisiji, bez valjanog opravdanja”, kažu iz Alije.

Na kraju, oni su apelovali da Nova S „ubuduće izbegava, bez obzira na okvir ili format emisije, emitovanje izraza koji su ozbiljno i neopravdano uvredljivi za političke aktere, koji imaju za cilj da kritikuju kroz satirični format, koji ni na koji način ne doprinose slobodnoj raspravi o političkim pitanjima – uz rizik da se, ako do toga dođe, izreknu sankcije srazmerne ozbiljnosti primedbi” i zatvorili slučaj bez sankcije ili opomene.

Alijinu „opomenu” REM naziva „ukorom”

Dok se REM o odlukama Alije o odbijanju njihovih prijava ili nesankcionisanju nije oglašavao, na sva zvona je ukazivao na odluku Alije da opomene TV N1 zbog emisije „Fikus za šefa” o Ani Brnabić u serijalu „Junaci doba zlog”.

REM je na svom sajtu objavio da je Alija dobio mišljenje Konsultativne skupštine, sa kojom se mora konsultovati povodom svake pritužbe koja bi mogla da se odnosi na podsticanje na mržnju.

Skupština je, prenosi REM, konstatovala da navedena emisija ”ima zapravo za cilj samo da ‘ocrni’ ugled gospođe Ane Brnabić, da nije ”uravnotežena” i da ”tendenciozno” prikazuje lik premijerke. Skupština smatra i da stavljanje u vezu ponašanja srpske Predsednice vlade i ratne zločine počinjene od strane nekog blagajnika logora za istrebljivanje Majdanek, predstavlja neprihvatljiv ”pogrešan korak”, kako ”na planu poštovanja ljudskih prava” tako i u pogledu ”novinarske deontologije”.

Alija je u ovom slučaju izrekla opomenu N1, što na jeziku REM-a znači „osuditi na ukor”.

„Obrađivač predmeta ALIA je zaključio da referenca na intervju nije imala nameru da omalovažava Anu Brnabić, da poziva na mržnju protiv nje, već da ’skrene pažnju gledaocima na činjenicu da pravo može da odstupi od morala, na značaj koncepta kolektivne odgovornosti i da, u granicama sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, ispolji kritiku na politiku sadašnje Vlade i pokrene javnu debatu o političkim pitanjima’”, saopštili su iz N1.

Do odluka kojim televizije nisu sankcionisane teško doći

Priliku da ukaže na greške medija Junajted grupe, REM je iskoristio i kada je Alija odlučila da novčano kazni TV Sport klub zbog emitovanja reklame za kladionicu u kojoj se prikazuju nacistički simboli.

O prijavi zbog kršenja predizborne tišine protiv Nove S, koju je Alija ocenila kao „neosnovanu”, REM se nije oglašavao.

REM je objavio sve prijave luksemburškom regulatornom telu i njihove odluke na svom sajtu, ali one nigde nisu istaknute i do njih se teško dolazi. Osim onih koje su završile opomenom odnosno sankcijom, o kojima postoje i posebna saopštenja.

Izvor: Cenzolovka