За пројектно суфинансирање медији морају да отворе хиљаде наменских рачуна код Управе за трезор

Beograd, 19.05.2023. –

„Изменом Правилника о наменским рачунима код Управе за трезор, неопходно је за СВАКИ ПРОЈЕКАТ отворити посебан рачун.“ Овим дописом Град Нови Сад обавестио је издаваче медија који су добили новац на конкурсу за суфинансирање медијских пројеката о условима који важе од ове године.

УНС сазнаје да се Министарству информисања и телекомуникација обратио велики број медија због наведеног Правилника, којим је прописано да се наменски рачун отвара за сваки пројекат и гаси по његово окончању. 

До сада је по евиденцији УНС-а расписано око 140 медијских конкурса. На сваком од њих биће суфинансирано од неколико, до више десетина пројеката. У ситуацији када је велики број медија на рубу економског опстанка, са смањеним редакцијама, овај правилник подразумева додатно ангажовање људских и материјалних ресурса. Подразумева такође и отварање хиљаду наменских рачуна код Управе за трезор.

Министарство информисања је због ове додатне процедуре која оптерећује медије упутило допис Министарству финансија у коме наводи „да би отварање посебних подрачуна за сваки пројекат, имајући у виду ограничене административне капацитете већине медија негативно утицало на динамику и спровођење конкурсних процедура, правовремено финансирање и реализацију пројеката, као и на остваривање јавног интереса у области јавног информисања“.

Министарство информисања и телекомуникација предлаже да се отвори један наменски подрачун за све пројекте које расписује Република Србија, аутономна покрајна и локалне самоуправе за производњу медијских садржаја.

Други подрачун би издавачи медија отварали уколико им буду одобрена средства за организовање или учешће на стручним, научним и пригодним скуповима, као и за унапређење професионалних стандарда у области јавног информисања.

Основ за отварање рачуна био би Решење или Уговор о додели средстава, а за сваки наредни пројекат корисник средстава би надлежној филијали Управе за трезор достављало Решење о додели средстава. 

Ови рачуни би се отварали за текућу годину и гасили на крају. Следеће године медији би морали да отворе нови рачун за ту буџетску годину.

По информацијама УНС-а из Министарства културе допис је упућен 21. априла и у току је усаглашавање коначног упутства.

Свако тумачи на свој начин

Удружењу новинара Србије од Управе за трезор у Београду на питање да ли је потребно отварати посебан рачун за сваки пројекат одговорено је „не“, довољан је рачун који УНС већ има отворен. Потом су нам рекли да донесемо Решење о додели средстава па ће „видети“.

Далибор Бубњевић, главни и одговорни уредник „Зрењанинских“ рекао је за УНС да су добили новац на медијским конкурсима у Зрењанину, Новој Црњи и конкурсу Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и за сваки пројекат су им тражили отварање посебног рачуна.

Слободан Радичевић, уредник РТВ Крушевац рекао је да су им у Граду Крушевцу за три пројекта тражили отварање три рачуна, а у Управи за трезор отворили су им један. На конкурсу у Трстенику за два пројекта отворили су им два рачуна. На медијском конкурсу у Ћуприји и Параћину РТВ-у Крушевцу тражили су отварање посебних рачуна, а у Брусу су рекли да не треба посебан рачун.

У Ваљеву су од медија који су добили новац на медијском конкурсу тражили отварање посебних рачуна, а у Чајетини и Ужицу је речено да је процедура иста као и раније, без отварања посебних рачуна.

И Асоцијација Независна културна сцена тражила да се преиспита Правилник

Асоцијација Независна културна сцена Србије, као платформа која окупља 90 непрофитних организација и појединаца из сектора културе и уметности упутила је молбу Министарству финансија, Управи за трезор, да преиспита одлуку о примени Правилника о изменама и допунама Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора у сектору културе и уметности, као и Министарству културе, министарски Маји Гојковић да ову молбу подржи.

У саопштењу наводе да су у највећем броју случајева ова удружења “мала, поткапацитирана и у немогућости да ангажују довољан број сарадника у администрацији” и да комплетан процес подношења пројектних пријава ставља уметнике у тешку прекарну позицију.

“Са увођењем новог правилника и отварањем наменских подрачуна за сваки појединачни пројекат, административни трошкови и временски ресурси појединаца превазићи ће реалне капацитете, истовремено не остављајући простор за бављење њиховим суштинским послом и друштвеном улогом – производњом уметничког и културног садржаја”, навели су у саопштењу.

Процедура отварања рачуна

За отварање рачуна од докумената су потребни: налог за отварање рачуна код Управе за Трезор, картон депонованих потписа лица корисника јавних средстава овлашћених за потписивање налога ради располагања средствима са рачуна, оверени потписи особа овлашћених за заступање и потврда Народне банке Србије да издавач медија није у принудној наплати.

За пословање са наменским рачунима неопходно је лично доћи и донети фактуру или уговор за сваку трансакцију. Такође, за ову врсту рачуна није доступно е-банкаство.

Далибор Бубњевић нам је скренуо пажњу и да се за овај рачун плаћа одржавање. Али пошто је рачун „наменски“ медиј не може да пребацује новац на њега, а при правдању пројекта овај трошак се не признаје код органа који је конкурс расписао. 

Izvor: UNS