Savet za štampu i organizacije za zaštitu dece traže da mediji u Srbiji izveštavaju profesionalno

Beograd, 06.05.2023. –

Savet za štampu i više organizacije za zaštitu dece su danas pozvali novinare i urednike medija u Srbiji da se ponašaju odgovorno i da o tragedijama u beogradskoj Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i u okolini Mladenovca izveštavaju u skladu s profesionalnim standardima i istinskom empatijom.

Savet za štamu i organizacije „Spasimo decu“ (Save the Children), „Centar za prava deteta“, „Prijatelji dece Srbije“ i „Mreža organizacija za decu Srbije“ su pozvali novinare i urednike da profesionalno izveštavaju i o svim drugim temama u vezi sa tim tragedijama.

„Profesionalno izveštavanje, s punim poštovanjem prava svih koji su pogođeni tragedijom, neophodno je kako bi se deca i odrasli, kao i celo društvo, imali priliku da se suoče sa traumom koju su doživeli i kako bi se zaustavila strašna eskalacija nasilja kojoj svedočimo“, piše u saopštenju.

Naveli su da je „većina medija, nažalost, prehodnih dana zaboravila na elementarna pravila izveštavanja u situacijama koje uključuju veliki bol i šok“.

„Posebno zabrinjava nepoštovanje odredbi koje se odnose na zaštitu prava, privatnosti i dostojanstva dece i žrtava zločina, i apsolutno nedopustivo intervjuisanje dece – svedoka zločina i objavljivanje imena počinioca ili detalja koji bi ga u javnosti mogli učiniti prepoznatljivim“, piše u saopštenju.

Podsetili su da Kodeks novinara Srbije propisuje da, ukoliko nadležni državni organi objave podatke koji spadaju u domen privatnosti počinioca ili žrtve, mediji tu informaciju ne smeju da prenose zbog mogućih posledica po žrtvu ili počinioca ukoliko se otkrije njihov identitet.

Naveli su da u takve podatke spada „ime počinioca krivičnog dela, ili detalji koji bi ga u javnosti mogli učiniti prepoznatljivim“.

Pozivali su u saopštenju novinare da dosledno poštuju etičke i profesionalne norme i izbegavaju svaki senzacionalizam prilikom izveštavanja o događajima teškim i traumatičnim za celo društvo.

U saopštenju su ih pozvali i da „svojim ponašanjem ne povređuju dodatno decu koja su preživela tragediju i porodice žrtava“ i da, kako su naglasili, „ne izazivaju da se nasilje ponovi“.

Pozvali su medije da odmah prestanu da se objavljuju uznemirujuće, zastrašujuće i često bizarne detalje nasilja i da prestanu da spekulišu o razlozima nasilja i psihološkim profilima počinilaca, jer, kako su ukazali, to stvara atmosferu straha i dodatno traumatizuje decu.

Preporučili su medijima da izveštavaju više o načinima zaštite psihološkog zdravlja, daju prostor stručnjacima koji će na konstruktivan i razumljiv način govoriti o suočavanju sa traumom i o tome kako se postupa i razgovara sa decom izloženoj traumi i nasilju.

Medju preporukama je i da „u svako izveštavanje o nasilju uključe upozorenje o tome da je sadržaj potencijalno uznemirujuć“ i da, kako se navodi, mediji, kad god mogu, što vidljivije objave kontakte organizacija i institucija za pružanje pomoći u takvim situacijama.

Izvor: Danas