Kako je REM saopštenje BIRODI-ja pretvorio u „prijavu protiv Nova S i N1“

Beograd, 15.04.2023. –

Jedna od tačaka dnevnog reda 452. sednice Saveta REM-a bilo je “Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu programa emitera u vezi sa prijavom BIRODI podnetom protiv Nova S i N1 i donošenje odluke”. BIRODI objašnjava da ovako napisana tačka dnevnog reda znači da je Biro za društvena istraživanja podneo prijavu protiv dve televizije, te da je nadležna služba REM-a izradila izveštaj o čijem usvajanju se na dotičnoj sednici odlučivalo. “Međutim, činjenično stanje je drugačije”, poručuju iz BIRODI-ja, uz napomenu da veruju da je u pitanju manjak znanja, a ne zla namera.

Savet REM-a je na 452. sednici raspravljao o inicijativi BIRODI-a od 9. novembra 2022. godine povodom javnog nastupa narodnog poslanika, Nebojše Bakareca. BIRODI je prethodno izdao saopštenje u kojem traži da REM ispita izjave Bakareca o vođenju hibridnog rata na Novoj S i N1, kao mogućnost uticaja ovih izjava na dodelu pete frekvencije, za koju je konkurisala TV Nova S.

„Biro za društvena istraživanja poziva Regulatorno telo za elektronske medije da skladno svojim obavezama pokaže postojeće ili sprovede novi monitoring programa N1 i Nova, te upozna javnost sa nalazima o izveštavanju ova dve kablovske televizije po istom zakonskom osnovu po kojem su ove dve kablovske TV bile deo monitoringa tokom izbornog procesa, odnosno na osnovu kojeg je sprovedena analiza serijala ‘Decenija vlasti’. Izjava narodnog poslanika, Nebojše Bakareca, da ove dve televizije sprovode hibridni rat predstavlja ukazivanje da Nova i N1 krše član 47 Zakona o elektronskim medijima te je celishodno da REM sprovede monitoring izveštavanja ove dve kablovske televizije. Ovo posebno važi za TV Nova koja je učesnik konkursa za dodelu pete frekvencije, gde bi ovakva činjenično nezasnovana i od nadležnog tela nepotvrđena izjava narodnog poslanika mogla da se protumači kao pritisak na članove Saveta REM-a koji su upravo izabrani u Narodnoj skupštini Republike Srbije od poslanika“, napisao je BIRODI u saopštenju u novembru 2022.

Iz citiranog saopštenja vidi se da je BIRODI tražio da REM utvrdi da li je tačna izjava poslanika Bakareca, koji je tvrdio da ove dve kablovske televizije vode „hibridni rat protiv države“, što prema oceni BIRODI-ja može predstavljati pritisak Bakareca na Savet REM-a pred donošenje odluke o petoj nacionalnoj frekveciji.

„Ovo nije prvi put da Savet REM-a u prikazima dnevnog reda na neprecizan i netačan način način formuliše tačke dnevnog reda koje se tiču BIRODI-a. Želimo da verujemo da je to manjak potrebnog znanja, a ne loša namera“, navode iz ove organizacije.

Izvor: N1