BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije spremna da pomogne REM

Beograd, 27.07.2022. –

Agencije za sprečavanje korupcije obavestila je Biro za društvena istraživanja (BiRODI) da je to telo spremno da pomogne Savetu Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u identifikovanju i regulisanju sukoba interesa u procesu odlučivanja o dodeli nacionalne frekvecije pružaocima medijskih usluga, saopštio je BIRODI.

Biro podseća da se obratio Savetu REM ukazujući na potrebu regulisanja eventualno postojećih i potencijalnih, odnosno budućih sukoba interesa članova Saveta REM i kandidata za nacionalnu frekvenciji u procesu donošenja odluke o dodeli nacionalnih frekvencija pružaocima medijskih usluga.

„Pozivamo Savet REM da se obrati Agenciji za sprečavanje korupcije i u saradnji sa njom izradi mehanizam identifikovanja i regulisanja sukoba interesa članova ovog tela, koji je trebalo već da bude deo Plana integriteta ove institucije i izrađen pre početka ovog konkursa“, navodi se u saopštenju.

Integritet donete odluke o dodeli nacionalnih frekvencija pružaocima medijskih usluga zavisiće od integriteta procesa u kojem je ona doneta, odnosno. poštovanja procedure, regulisanja sukoba interesa uz jasno definisane kriterijume za ocenjivanje podnetnih elaborata i transparentnosti ovog procesa, navodi BIRODI.

Izvor: N1