Utvrđena lista kandidata za članove Upravnih odbora JMU RTS i JMU RTV

Beograd, 25.07.2022. –

Savet Regulatora je na sednici održanoj 25.07.2022. godine utvrdio Listu kandidata za članove Upravnih odbora Javne medijske ustanove Radio-televizija Srbije i Javne medijske ustanove Radio-televizija Vojvodine.

Lista kandidata je stavljena na uvid radi ponošenja prigovora. Prigovori na listu kandidata podnose se Regulatornom telu za elektronske medije lično ili poštom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste.

Izvor: Cenzolovka