Sud presudio u korist novinarke Mirjane N. Stevanović i lista Danas

Beograd, 12.07.2022. –

Presuda Višeg suda u Beogradu, kojom je odbijena tužba za povredu časti i ugleda sudske veštakinje Mirjane Labović protiv Danasa i novinarke Mirjane N. Stevanović – autorke serije tekstova o spornoj diplomi Univerziteta u Prištini – potvrđena je na Apelacionom sudu, čime je postala pravosnažna.

Podsetimo, od aprila do kraja oktobra 2016. naš list objavio je više tekstova u kojima se dovodi u pitanje verodostojnost diplome Mirjane Labović sa prištinskog univerziteta, jer je u zaglavlju navedeno da je reč o Univerzitetu Kosova u Prištini, iako se ta visokoškolska ustanova, zakonom o osnivanju koji nije menjan, zvala Univerzitet u Prištini.

Inače, to je međunarodna konvencija o nazivima, prema kojoj se imena univerzitetima ne dodeljuju prema teritoriji već prema naseljenom mestu u kome su osnovani. I svi ostali univerziteti u zemlji (u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu…) kao i u svetu, naziv nose po tom principu. Sporno kod diplome bilo je i to što je pogrešno navedeno ime tadašnjeg dekana Ekonomskog fakulteta dok je kao rektor potpisana osoba koja je to postala dve godine kasnije.

Serija tekstova bavila se ćutanjem Ministarstva pravde, gde je Labovićeva na osnovu te diplome, bila uvrštena u spisak sudskih veštaka kao i odbijanjem Gradskog zavoda za veštačenje, gde je zaposlena, da dostavi spisak predmeta u kojima je ona postupala.
„Prvostepeni sud je pravilno zaključio da je u konkretnom slučaju interes javnosti prevagnuo u odnosu na interes pojedinca (M. Labović, prim. aut.)“, navodi se u presudi Apelacionog suda i uz pozivanje na član 5 Zakona o javnom informisanju i medijima dodaje da „svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja, što u konkretnom slučaju jesu pitanja o radu Ministarstva pravde i Gradskog zavoda za veštačenje koji treba da rade u interesu svih građana i čije nečinjenje može da ima direktne posledice štete koja se ne može u ovom trenutku ni proceniti“.

Advokat Luka Bralić, koji je u ovom sporu zastupao naš list, kaže da je pravosnažnim presudama utvrđeno da čast i ugled Labovićeve nisu povređeni pisanjem Danasa.

– Odbijen je i njen zahtev za naknadu nematerijalne štete koju je procenila na 500.000 dinara i određeno da na tužilju padaju troškovi postupka – kaže Bralić i dodaje da je predmet dugo stajao u Apelacionom sudu, da se obično postupa mnogo brže, ali da je ishod bio očekivan.

Izvor: Danas